Show simple item record

Dubai, Cultural Village, building Adc.contributor.advisorKnytl Luboš
dc.contributor.authorMayer David
dc.date.accessioned2018-06-26T09:00:54Z
dc.date.available2018-06-26T09:00:54Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-781237838605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77987
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je návrh Multi-komfortního domu v Dubajské čtvrti Cultural Village. Cultural Village v okrsku Al Džadaf zahrnuje 4 fáze. Lokalita určená k výstavbě fáze 2 - nové prosperující destinace v Dubaji s rozlohou přibližně 19 hektarů a celkovou hrubou podlažní plochou, která činí 400 189 m2. Cílem je vytvořit dynamickou a živou zastavěnou oblast, která přitáhne pozornost místních obyvatel a návštěvníků a co nejvíce využije výhod plynoucích ze strategické veřejné dopravy, malé vzdálenosti od nábřeží a historie této lokality. Řešený Multi-komfortní dům je součástí celku tří budov, umístěných v severní části pozemku, v těsné blízkosti nově vznikající knihovny Mohammeda Bin Rašída. Tento celek je založen na motivu plachet místních Dhow lodí. Prvek plachty je zde použit jako prvek schopný poskytovat stín, pracovat s větrem a v neposlední řadě je symbolem místní tradiční kultury. Objekt je řešen v multi-komfortním standardu, který je prosazován zadavatelem návrhu, společností Saint-Gobain.cze
dc.description.abstractThe content of the master thesis is the design of a Multi-comfort house on the site of the Dubai quarter Cultural Village. Culture Village at the district Al Jaddaf encompasses 4 phases. The contest site is part of phase 2 - a new thriving destination within Dubai, with a land area of 19 hectares approximately and a total gross floor area of 400,189 m2. The goal is to create a dynamic and vibrant development offering attraction to the residents and visitors, while aximizing the benefits of the strategic public transport, proximity to the waterfront, and history of the site. Designed Multi-comfort House is part of a complex of three buildings. It is situated in the north part of the site, adjacent to the new Mohammed Bin Rashid Library. This complex is based on motif of the local boats called dhow and their sails. The sail element is used here as the element able to provide shadow, work with wind and last but not least it is a symbol of local traditional culture. Project also presents strategies in order to achieve Saint-Gobain Multi-Comfort criteria.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDubaj,koncept,teplo,vítr,energie,stínění,chlazení,plachtacze
dc.subjectDubai,concept,heat,wind,energy,shading,cooling,saileng
dc.titleCultural Village v Dubaji, objekt Acze
dc.titleDubai, Cultural Village, building Aeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereePerlík Martin
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record