Show simple item record

Liberec- Jablonecká, Multifunctional building

dc.contributor.advisorŠikola Petr
dc.contributor.authorHoráková Michaela
dc.date.accessioned2018-06-26T09:00:16Z
dc.date.available2018-06-26T09:00:16Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-781237824705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77963
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem Polyfunkční budova Liberec - ulice Jablonecká, řeší návrh více objektů, fungující jako jeden komplex. Studie vychází ze zpracovaných informací, řešených již v předdiplomním projektu, který se zabýval problematikou urbanistického návrhu dané lokality. Jednotlivé objekty fungují jako administrativa, bytové domy a komerční prostory. Jejich návrh respektuje typologické a technologické požadavky, v rámci dané funkce budovy. Studie celého projektu se zabývá prostorovým konceptem, dispozičním řešením, interiéry, koncepcí konstrukčního řešení a instalací technického zařízení budov. Navrhnuty jsou také veřejné prostory, nacházející se v parteru, doplňkové pěší trasy, či integrace zeleně. Veškeré úvahy a řešení studie vychází z norem a požadavků na jednotlivé prostory. Hmotové řešení projektu pracuje s víceúrovňovým propojováním jednotlivých objektů a tím přináší přidanou hodnotu rozmanitosti a originality celého návrhu. Záměrem návrhu je zvýšit atraktivitu řešené lokality a vytvořit příjemné, moderní a funkční prostředí pro její uživatele a obyvatele.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis entitled The Multifunctional Building Liberec - Jablonecká Street, solves the design of several objects, functioning as one complex. The study is based on the elaborated information, already dealt with in the pre-diploma project, which was explaining the issue of urban design of the given location.Individual objects function as office space, apartment buildings and commercial spaces. Their proposal respects the typological and technological requirements, within a given building function. The study of the whole project deals with the spatial concept, layout solutions, interiors, concepts of construction solution and installation of technical equipment of buildings. There are also public spaces located in the ground floor, additional walking paths, or green integration.  All considerations and solutions of the study are based on standards and room requirements of particular spaces. The mass solution of the project works with multi-level interconnection of individual objects and thus brings added value to the diversity and originality of the whole design. The intention of the proposal is to increase the attractiveness of the site and create a pleasant, modern and functional environment for its users and residents.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPolyfunkční dům,Administrativa,Komerce,Bytový dům,Komplexcze
dc.subjectMultifunctional building,Administration,Commerce,Residential house,Complexeng
dc.titleLiberec - Jablonecká ulice, polyfunkční důmcze
dc.titleLiberec- Jablonecká, Multifunctional buildingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeJambor Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record