Show simple item record

Liteň Castle - New Community Centre

dc.contributor.advisorPošmourný Jiří
dc.contributor.authorBičovský Pavel
dc.date.accessioned2018-06-26T08:59:53Z
dc.date.available2018-06-26T08:59:53Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-781237817505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77951
dc.description.abstractMoje diplomová práce se zabývá návrhem nového centra obce Líteň. Změny zámeckého dvora mají za cíl oživit nejen zámecký areál, ale Líteň jako celek. Snažím se zachovat co nejvíce stávajících objektů a najít pro ně novou náplň. Stávající objekty jsou doplněny novostavbamy, tak aby byl zachován genius loci. Náplní mé diplomové práce je návrh multifunkčního kulturního sálu s restaurací a ubytování pro studenty a účastníky řemeslných workshopů.cze
dc.description.abstractMy diploma thesis deals with the design of the new center of Líteň. Changes in the castle courtyard are intended to revive not only the chateau complex, but Líteň as a whole. I try to preserve as many objects as possible and find a new content for them. Existing buildings are complemented by new buildings, so that the genius loci is preserved. My diploma thesis is a design of multifunctional cultural hall with restaurant and accommodation for students and participants of craft workshops.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectzámek,stodola,koncertní sál,Liteň,kulturní centrumcze
dc.subjectcastle,barn,concert hall,Liten,cultural centereng
dc.titleZámek Liteň - nové centrumcze
dc.titleLiteň Castle - New Community Centreeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeJiroutek Jiří
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record