Show simple item record

Moderniyation of the Miřejovice lock

dc.contributor.advisorFošumpaur Pavel
dc.contributor.authorVavruška Vít
dc.date.accessioned2018-06-26T08:59:39Z
dc.date.available2018-06-26T08:59:39Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-781236385605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77945
dc.description.abstractTato diplomová práce si klade za cíl vytvořit projekt na úrovni studie umožňující proplouvání vodní komory Miřejovice plavidly s parametry pro vodní cestu třídy Va. Tento nárok vznikl na základě dokumentu Koncepce vodní dopravy pro období 2016 - 2023. Dokument pojednává o rozvoji a zvýšení efektivity infrastruktury vodní dopravy. V současné době plavební komora Miřejovice splňuje parametry pro třídu IV, a je tedy nutná její rekonstrukce. V této práci jsou zhodnoceny dvě varianty možné modernizace. První varianta je nově vytvořená a pojednává o možném konstrukčním řečení modernizace samostatné komory tak, aby nedošlo k ovlivnění okolních objektů. Druhá varianta zhodnocuje a porovnává studii z roku 2013, která se zaobírá daným problémem.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis aims at creating a study-level project allowing the Miřejovice water lock to be used by vessels with parameters for the waterway class Va. This claim was created on the basis of the Water transport concept document for the period 2016 - 2023. The document deals with the development and improvement of the efficiency of the water transport infrastructure. At present the Miřejovice lock has the parameters for class IV and therefore it is necessary to reconstruct it. In this paper two options of possible modernization are evaluated. The first variant is newly created and discusses the possible structural design of the modernization of a standalone lock, so as not to interfere with the surrounding objects. The second variant evaluates and compares the 2013 study for that issue.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectplavební komora,Miřejovice,vodní cesta,modernizace,Vltavacze
dc.subjectMiřejovice,water lock,Vltava,waterway,modernizationeng
dc.titleModernizace plavební komory Miřejovicecze
dc.titleModerniyation of the Miřejovice lockeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKareis Jan
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record