Show simple item record

Spatial Analysis of Tatce

dc.contributor.advisorJetel Václav
dc.contributor.authorNguyen Hoang Duc
dc.date.accessioned2018-06-26T08:59:07Z
dc.date.available2018-06-26T08:59:07Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-695600286705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77920
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá územní analýzou obce Tatce. Práce obsahuje textovou a grafickou část a fotodokumentaci aktuálního stavu obce. Práce je zpracována jako doplňující průzkumy a rozbory obce Tatce. V textové části, metodou zpracování ÚAP, je vyhodnocen současný stav a vývoj správního území obce. V závěru práce pojednává o řešení problémů zjištěných v rámci analytické práce. Součástí závěru je SWOT analýza, která hodnotí jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území. Grafická část se skládá z výkresů širších vztahů, výkresu funkčního využití území, výkresu limitů využití území, výkresu hodnot a problémů a výkresu plánovaného rozvoje. Práce vychází ze současného platného územního plánu obce Tatce, územně analytických podkladech ORP Kolín a vlastního terénního průzkumu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the spatial analysis of Tatce. The thesis contains text and graphical part and photodocumentation of actual condition of the village. The thesis is processed as a complementary survey and analysis of the village Tatce. In the text part, current state and developement of administrative territory of the village are evaluated by using the method of processing territorial analytic data. As conclusion the thesis deals with solutions for discovered problems which were found out during the analytic work. Part of the conclusion is SWOT analysis which evaluates individual aspects of sustainable developement of the territory. Graphical part contains map of broader relations, map of functional use of the territory, map of land use limits, map of values and problems and map of scheduled developement. The thesis derives from the actual valid territorial plan of the village, territorial analytic data ORP Kolín and own field survey.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTatce,Kolín,územní analýza,územně analytické podklady,územní plán,SWOT analýzacze
dc.subjectTatce,Kolín,territorial analysis,territorial analytic data,territorial plan,SWOT analysiseng
dc.titleÚzemní analýza obce Tatcecze
dc.titleSpatial Analysis of Tatceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeKučerová Lucie
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record