Show simple item record

Reclamation study of kaolin quarry in Podbořanydc.contributor.advisorDočkal Martin
dc.contributor.authorZischka Daniel
dc.date.accessioned2018-06-26T08:58:47Z
dc.date.available2018-06-26T08:58:47Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-695600058505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77906
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je studie rekultivace kaolinového lomu za obcí Podbořany. V teoretické části jsou představeny jednotlivé způsoby rekultivací, jejich fáze a druhy. Dále je popsán těžený materiál - kaolin a způsoby těžby. Součástí je také zhodnocení vlivů těžby na životní prostředí. Ve druhé, prakticky orientované části, jsou navrženy dva rozdílné způsoby rekultivace. První varianta je vypracovaná na základě aktuálního sanačního a rekultivačního plánu vytvořeného přímo pro firmu Kaolin Hlubany. Druhá varianta popisuje řešení pro případnou aktualizaci navrženého stavu. Při zpracování obou způsobů byl brán zřetel na aktuální situaci rekultivací na Podbořansku. Součástí zpracování je popis prací, finanční analýza a grafický výstup. V závěru práce jsou obě možnosti porovnány a je provedeno jejich objektivní i subjektivní zhodnocení.cze
dc.description.abstractThe subject of this Bachelor's thesis is a study of the recultivation of a kaolin quarry behind the town of Podbořany. The beginning of the thesis generally describes various recultivation methods, their phases and types. It further describes the mined material - kaolin - and its mining methods, including an assessment of the effects of the mining on the environment. The practical part elaborates two different methods of recultivation: The first method is based on the current redevelopment and recultivation plan developed for Kaolin Hlubany, and the second method is a proposal that may be used for a possible update of the proposed status. The current status and recultivation situation in Podbořany was taken into consideration during the preparation of both methods. The thesis includes a description of work, financial analysis and graphical output; in its conclusion, the thesis compares both methods, including an objective evaluation of both of them.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRekultivace,studie,kaolin,povrchová těžbacze
dc.subjectRecultivation,study,kaolin,surface miningeng
dc.titleStudie rekultivace kaolinového lomu na Podbořanskucze
dc.titleReclamation study of kaolin quarry in Podbořanyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeDavid Václav
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record