Show simple item record

Working scaffolds - technical summarydc.contributor.advisorDolejš Jakub
dc.contributor.authorFiedler Marek
dc.date.accessioned2018-06-26T08:53:23Z
dc.date.available2018-06-26T08:53:23Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-587864412805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77665
dc.description.abstractV této bakalářské práci se věnuji shrnutí problematiky pracovního lešení. Cílem práce je přiblížit danou problematiku širší veřejnosti a zároveň si prohloubit vlastní znalosti v této problematice. Práce je zpracována jako teoretickopraktická. V teoretické části se práce zaměřuje především na historický vývoj a jeho dopad na současnou podobu pracovních lešení. Dále popisuje jednotlivé normy, technické požadavky a definuje jednotlivé systémy lešení používané v současnosti. Praktická část je zaměřena na správný návrh kotvení dle příručky výrobce a popisuje, jak se má kotvení provádět, aby vyhovělo z hlediska namáhání. V poslední části jsou představeny nejčastější chyby při realizaci, kdy některé z nich mohou vést k fatálním následkům.cze
dc.description.abstractIn this bachelor thesis I summarize the problém of work scaffolding. The aim of the thesis is to approach the issue to the general public and to deepen knowledge in this field. The thesis is processed as theoretical and practical. In the theoretical part is thesis focuses on historical development and impact on the current form of work scaffolding. Further describes individual standards, technical requirements and defines individual scaffold systems currently in use. The practical part of thesis is focuses on the rigt proposal anchorage according to the manufacturer´s and describes how the propsal anchoreage do it so satisfied in terms of stress.The last part introduces the most common mistakes in implementation, some of which can lead to fatal consequences.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKotvení,normy,pracovní lešení,systém lešení,terminologiecze
dc.subjectAnchoring,standards,scaffold system,terminology,working scaffoldseng
dc.titlePracovní lešení - shrnutí problematikycze
dc.titleWorking scaffolds - technical summaryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeWald František
theses.degree.disciplineRealizace pozemních a inženýrských stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record