Show simple item record

Creation of the internet map applications in the Esri Story Maps environment for the project Czech historical atlas

dc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorKladivová Linda
dc.date.accessioned2018-06-23T14:03:18Z
dc.date.available2018-06-23T14:03:18Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-695599995705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77546
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vytvořením interaktivní webové mapové aplikace v prostředí ArcGIS Story maps v rámci projektu Český historický atlas. Základními pilíři aplikace jsou geodata týkajících se husitství v českých zemích, která byla vytvořena pro Akademický atlas českých dějin v prostředí ArcGIS Desktop. Úvodní kapitoly seznamují čtenáře se základními webovými pojmy a technologiemi. Další část práce detailně popisuje webovou aplikaci Story Maps v návaznosti na platformu ArcGIS Online a sdílení dat přes ArcGIS Server. Hlavní náplní práce je postup vytvoření zadané mapové aplikace s využitím vhodné šablony Story maps. Poslední část je věnována jednoduché editaci šablony nástrojem ArcGIS Online Assistant a pomocí rozhraní ArcGIS API for JavaScript.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the creation of the interactive web map application in the ArcGIS Story map environment within the Czech Historical Atlas project. The application is based on geodata related to Hussitism in the Czech lands which were created in ArcGIS Desktop environment for the Academic Atlas of Czech History. Introductory chapters contain basic web concepts and technologies. Another part of the thesis describes in detail Story Maps web application in connection with ArcGIS Online platform and data sharing via ArcGIS Server. The main part of the thesis includes the process of creating the specified map application using the appropriate Story maps' template. The last part is aimed at simple editing in ArcGIS Online Assistant and in the ArcGIS API for JavaScript environment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStory Maps,ArcGIS Server,ArcGIS Online,ArcGIS API for JavaScript,Český historický atlas,husitství,mapová aplikacecze
dc.subjectStory maps,ArcGIS Server,ArcGIS Online,ArcGIS API for JavaScript,Czech Historical Atlas,Hussitism,map applicationeng
dc.titleZpracování internetové mapové aplikace v prostředí Esri Story Maps environment for the project Czech historical atlascze
dc.titleCreation of the internet map applications in the Esri Story Maps environment for the project Czech historical atlaseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-22
dc.contributor.refereeHavlíček Jakub
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record