Show simple item record

Analysis of the vertical index error of a spatial optical scanner

dc.contributor.advisorPokorný Petr
dc.contributor.authorBrzobohatý Jindřich
dc.date.accessioned2018-06-23T14:03:16Z
dc.date.available2018-06-23T14:03:16Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-695599994605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77544
dc.description.abstractV práci je navržen efektivní kalibrační proces pro potlačení nežádoucího vlivu systematické vertikální indexové chyby pozemního prostorového optického skeneru, který je velmi snadno aplikovatelný v praxi. Nejprve jsou představeny a popsány možné konstrukce prostorových optických skenerů, dále je představen obecný uvažovaný model chyb měření skenerem. Následně je navržen postup kalibračního měření a numerického výpočtu, který je potvrzen na experimentálních datech získaných v rámci spolupráce s firmou Exact Control System, a. s. Popsaná metoda může výrazným způsobem napomoci k redukci finančních nákladů na mechanické kalibrace zmíněné chyby.cze
dc.description.abstractThis thesis proposes an effective calibration process of suppressing the undesirable influence of the systematic vertical index error of the spatial terrestrial optical scanner, which is very easy to apply in practice. Firstly, possible designs of spatial optical scanners are presented. Next, a general error model and measurement procedure with the spatial optical scanner is described. Consequently, a calibration and numerical calculation procedure is proposed, which is confirmed on experimental data. These were obtained in collaboration with company Exact Control System, Inc. The described method can significantly reduce financial costs of mechanical calibration of the mentioned vertical index error.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectindexová chyba,optický skener,numerická kalibrace,3D pozemní skenování,stopa svazkucze
dc.subjectindex error,optical scanner,numerical calibration,terrestrial scanning,beam traceeng
dc.titleAnalýza vertikální indexové chyby prostorového optického skenerucze
dc.titleAnalysis of the vertical index error of a spatial optical scannereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-22
dc.contributor.refereeVyskočil Zdeněk
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record