Show simple item record

Modul for Preparing of Secondary School Timetable

dc.contributor.advisorMatyáš Petr
dc.contributor.authorVožeh Jan
dc.date.accessioned2018-06-23T14:01:54Z
dc.date.available2018-06-23T14:01:54Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-695599717005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77484
dc.description.abstractCílem práce je zanalyzovat potřeby Střední školy a vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael a do připravovaného infromačního systému naprogramovat modul pro tvorbu úvazků učitelů a výběr volitelných předmětů studenty školy. První část práce se zabývá analýzou požadavků a již existujích řešení. Druhá část práce popisuje již samotnou implementací modulu na základě požadavků vedení školy. Připravovaný informační systém je realizován jako webová aplikace, proto byl pro tvorbu modulu použit PHP framework Symfony. Modul přiřadí učitelům předměty a vyučovací hodiny dle jejich pracovního úvazku a aprobace, dále v rámci vypsaných kapacit zapisuje studentům volitelné předměty dle jejich preferencí. Veškeré změny modul verzuje a výstupy lze exportovat pro potřeby školy. Funkčnost modulu byla ověřena integrací do prototypu informačního systému a následně proběhlo uživatelské testování.cze
dc.description.abstractThe main purpose of this bachelor thesis is to analyze the needs of the Michael school - Secondary school and College of Advertising and Art and to create a module, designed to assign schedules to teachers and to select optional courses for students, which will be implemented into the school's information system currently under development. The first part of the thesis deals with the analysis of requirements and existing solutions. The second part of this thesis describes the implementation of the module in regard to the school's management's requirements. The information system is implemented as a web application, therefore the PHP framework Symfony was used to create the module. The module assigns subjects and teaching hours to teachers according to their work schedule and requirements. The module also assigns optional courses to students according to their preferences. The module supports versioning and outputs can be exported for the school's internal use. The functionality of the module was verified by integration into the prototype of the information system and subsequently the module was tested by users.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectinformační systém,střední škola,Symfony,tvorba úvazků,zápis předmětů,webová aplikacecze
dc.subjectinformation system,high school,Symfony,time jobs creation,subjects enrollment,web applicationeng
dc.titleModul pro tvorbu úvazků a výběr volitelných předmětů pro informační systém střední školycze
dc.titleModul for Preparing of Secondary School Timetableeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePolách Radomír
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record