Show simple item record

Software solution of distortion removing from photographic images

dc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorKlemsa Tomáš
dc.date.accessioned2018-06-23T14:00:42Z
dc.date.available2018-06-23T14:00:42Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-593779793005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77435
dc.description.abstractVe fotogrammetrii jsou stále častěji využívány neměřické fotografické komory. V dnešní době se může jednat například o digitální fotoaparáty, endoskopy, mobilní telefony a tak dále. Aby bylo dosaženo co nejvyšší přesnosti při dalším zpracování snímků, je nutno provést geometrickou kalibraci těchto optických systémů. Bakalářská práce se zabývá matematickým popisem těchto geometrických vad a jejich odstranění ze snímku. Dále je v této práci popsána tvorba softwaru pro odstranění geometrického zkreslení v jazyce C++ a s použítím knihoven Qt, na základě znalosti prvků vnitřní orientace matematicky vyjádřené podle rovnic Duane C. Browna.cze
dc.description.abstractNon-metric photographic cameras are increasingly used in photogrammetry. Nowadays it could be, for example, digital cameras, endoscopes, mobile phones and so on. To achieve the highest accuracy in further processing of images, geometric calibration of these optical systems is required. This bachelor thesis deals with the mathematical description of these geometrical imperfection and how to remove them from the image. This thesis also desribes the proces of creating software for the removal of geometric distortion in C++ language and with the utilization of Qt libraries based on knowledge of internal orientation elements mathematically expressed according to the equations of Duan C. Brown.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectFotogrammetrie,Kalibrace kamery,Distorze objektivucze
dc.subjectPhotogrammetry,Camera calibration,Lens distortioneng
dc.titleSoftwarové řešení odstranění zkreslení fotografických snímkůcze
dc.titleSoftware solution of distortion removing from photographic imageseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-22
dc.contributor.refereeŠedina Jaroslav
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record