Show simple item record

Analysis of the influence of the fresh concrete compacting method on the properties of set up concretedc.contributor.advisorFládr Josef
dc.contributor.authorFencl Adam
dc.date.accessioned2018-06-23T13:59:50Z
dc.date.available2018-06-23T13:59:50Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-593779661105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77403
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na praktické měření a vyhodnocování toho, jak způsob hutnění čerstvé betonové směsi ovlivňuje vlastnosti, jako je objemová hmotnost, pevnost a stejnorodost ztvrdlého betonu. V rešeršní části je projednáno, jak maximální zrno kameniva, druh a množství příměsí a vodní součinitel ovlivňují způsob hutnění. Následuje přehled běžných způsobů a prostředků pro hutnění a vysvětlení fyzikálního principu hutnící síly. V praktické části je realizován experiment, na základě kterého, jsou stanoveny ideální doby hutnění.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the practical measurement and evaluation of how the method of compacting the fresh concrete mix influences properties such as density, strength and homogeneity of hardened concrete. In the research part it is discussed how the maximum aggregate grain, the type and quantity of admixtures and the water-cement ratio influence the method of compaction. The following is an overview of common methods and means for compaction and explanation of the physical principle of compaction force. In the practical part is realized an experiment on the basis of which are determined the ideal compaction times.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBeton,hutnění,vibrace,konzistence,příměsi,maximální zrno kameniva,vodní součinitelcze
dc.subjectConcrete,compaction,vibration,consistency,admixture,maximum grain aggregate,water-cement ratioeng
dc.titleAnalýza vlivu způsobu hutnění čerstvého betonu na vlastnosti ztvrdlého betonucze
dc.titleAnalysis of the influence of the fresh concrete compacting method on the properties of set up concreteeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-22
dc.contributor.refereeBroukalová Iva
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record