Show simple item record

Optimization of Calculation of Boeing B737 Revision Durations in the MRO ČSATdc.contributor.advisorLališ Andrej
dc.contributor.authorKála Martin
dc.date.accessioned2018-06-20T05:20:14Z
dc.date.available2018-06-20T05:20:14Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-785101601305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77353
dc.description.abstractPlánování revizí letadel a výpočtu doby revize letadla je založeno na zvážení mnoha vlivů. Tedy výpočet revizní doby je v mnoha případech zatížen, nebo může býti zatížen, chybou. Tato práce napomáhá s odhadem času neplánovaných prací, které vyvstanou během údržby letadla. Hlavním předpokladem je, že existuje závislost mezi neplánovanými pracemi a prediktory, jež jsou známy před začátkem těchto revizí. V této práci byly použity dvě metody pro odhad výstupu, ale pouze jedna metoda, s použitím modelů pro dva letadlové typy, byla vybrána k použití a aplikaci pro výpočet revizní doby.cze
dc.description.abstractMaintenance planning and calculation of maintenance turnaround time require consideration of many influences. Because of that the calculated time is usually not accurate. This master's thesis helps with time estimation of unplanned works which may occur during Maintenance Check of the aircraft. The main assumption is that there is dependence between unplanned works and predictors known before the start of these Maintenance Checks. Two methods of time estimation were considered but only one method using one final kind of model for each aircraft type was used and applied for maintenance time estimation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrevize letadel,plánování údržby letadel,metoda nejmenších čtverců,lineární regrese,multilineární regresní model,optimalizace výpočtu čascze
dc.subjectaircraft maintenance check,aircraft maintenance planning,least squares method,linear regression,multilinear regression model,optimization of time calculationeng
dc.titleOptimalizace výpočtu časů revizí Boeing B737 v údržbové organizaci ČSATcze
dc.titleOptimization of Calculation of Boeing B737 Revision Durations in the MRO ČSATeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeUhrinčko Petr
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record