Show simple item record

Poster map of CTU campus in Prague-Dejvice

dc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorBartalošová Kateřina
dc.date.accessioned2018-06-20T05:19:51Z
dc.date.available2018-06-20T05:19:51Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-781235178305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77340
dc.description.abstractPředmětem této práce je vytvoření nástěnné mapy kampusu ČVUT v Dejvicích. V první části práce je vymezena a představena oblast dejvického kampusu a je uveden jeho historický vývoj. Dále je uvedena teoretická část o základních zásadách a principech tvorby mapy. Druhou, praktickou, část práce tvoří popis pracovního postupu při tvorbě výsledné mapy v systému ArcGIS. Výstupem práce je jak digitální mapa, tak i mapa v tištěné podobě.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is creation of poster map of CTU campus in Prague Dejvice. At the first part of the thesis will be defined and shown the area of Dejvice campus and it's historical development. In the thesis will be mention teoretical part about basic principes of the creation of map. The second practical part is the description of the work process during the creation of digital map in ArcGIS.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmapa,tvorba mapy,kampus ČVUT v Dejvicích,ArcGIScze
dc.subjectmap,creation of map,campus CTU in Dejvice,ArcGISeng
dc.titleNástěnná mapa kampusu ČVUT v Dejvicíchcze
dc.titlePoster map of CTU campus in Prague-Dejviceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJanata Tomáš
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record