Show simple item record

Solid Electrolyte Interface Layer in Primary Cellsdc.contributor.advisorReichl Tomáš
dc.contributor.authorPelinka Jakub
dc.date.accessioned2018-06-20T05:19:43Z
dc.date.available2018-06-20T05:19:43Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-773337362205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77332
dc.description.abstractV moderní době, kdy je svět poháněn elektronickými a elektrickými zařízeními jako jsou chytré telefony, počítače, elektromobily a mnoho dalších věcí, je nutné, abychom zajistili pro tyto stroje dostatek elektrické energie. S tím jde ruku v ruce vývoj úložných technologií právě pro elektrickou energii, která může být uložena jednorázově do primárního elektrochemického článku nebo opakovaně do článku sekundárního respektive akumulátoru. V této diplomové práci se podíváme na problémy spojených s moderními primárními články na bázi lithia. Bude zde konkrétně řešena SEI vrstva vznikající během provozu a skladování článků a její vlivy na stav a životnost článku. Ačkoliv se primární články možná nezdají tak efektivní jako akumulátory, své zastoupení v praxi mají tam, kam se nevyplatí investovat právě do akumulátorů. To může být například obyčejný kouřový detektor, který by měla obsahovat téměř každá novostavba.cze
dc.description.abstractIn modern times, when the world is powered by electronic and electrical devices such as smart phones, computers, electric vehicles and many other things, we need to provide enough electricity for these machines. This goes hand in hand with the development of storage technologies just for electrical energy, which can be stored either once in the primary electrochemical cell or repeatedly in the cell or secondary cells respectively. In this diploma thesis we will look at the problems associated with modern primary lithium-based cells. There will be specifically addressed the SEI layer created during cell operation and storage and its effects on cell state and lifetime. Although primary cells may not seem as efficient as batteries, their presence in practice has where it does not pay to invest in battery packs. This may be, for example, a common smoke detector, which should contain almost every new building.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject?Elektrochemický zdroj,Primární článek,Sekundární článek,Elektrolyt,Anoda,Katoda,SEI vrstva,Přechodné minimální napětí TMV,Pasivace,Depasivace,Stav nabití,Hloubka vybití,Stav článku,Vybíjecí proud,Samovybíjenícze
dc.subjectElectrochemical source,Primary cell,Secondary cell,Electrolyte,Anode,Cathode,SEI layer,Transient minimum voltage,Passivation,Depassivation,State of charge,State of depth,State of health,Discharging current,Self dischargeeng
dc.titleSolid Electrolyte Interface vrstvy v primárních článcíchcze
dc.titleSolid Electrolyte Interface Layer in Primary Cellseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKyncl Jan
theses.degree.disciplineElektroenergetikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record