Show simple item record

Textbook for Technical Subject teachingdc.contributor.advisorSvoboda Emanuel
dc.contributor.authorNěmý Milan
dc.date.accessioned2018-06-20T05:19:12Z
dc.date.available2018-06-20T05:19:12Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695600090905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77313
dc.description.abstractTato bakalářská práce řeší problematiku mezioborových vztahů předmětu Matematika a fyzikálně-technických předmětů na středních odborných školách elektrotechnického zaměření. Cílem bylo nalezení těch matematických témat, která by se v odborných předmětech dala s výhodou uplatnit, ale v praxi tomu tak většinou není. Na základě analýzy kurikulárních dokumentů označuje práce témata diferenciálního a integrálního počtu za látku, která má tento potenciál. Z toho důvodu byl vytvořen výukový text pro střední školy zabývající se těmito matematickými metodami a jejich aplikacemi ve fyzikálně-technickém kontextu.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the issue of interdisciplinary relations of mathematics, physics and technical subjects at secondary schools of electrical engineering. The aim was to find those mathematical topics that could be applied in technical subjects, but in practice it is usually not the case. The thesis chooses calculus as a topic that has this potential based on an analysis of curriculum documents. For this reason, a short textbook for secondary schools dealing with these mathematical methods and their applications in physical and technical context was created.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectučební text,matematika,fyzika,elektrotechnika,rámcový vzdělávací plán,školní vzdělávací plán,diferenciální počet,integrální početcze
dc.subjecttextbook,mathematics,physics,electrical engineering,Framework Education Programme,School Education Programme,differential calculus,integral calculuseng
dc.titleUčební text pro výuku odborného předmětucze
dc.titleTextbook for Technical Subject teachingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSnětinová Marie
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record