Show simple item record

Side channel attack on the ChaCha cipherdc.contributor.advisorBuček Jiří
dc.contributor.authorHeinrich Martin
dc.date.accessioned2018-06-20T05:18:43Z
dc.date.available2018-06-20T05:18:43Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695599726505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77289
dc.description.abstractBakalářská práce teoreticky rozebírá dvě metody útoku vedlejším kanálem, a sice diferenciální odběrovou analýzu (DPA) a elektromagnetickou analýzu (EMA). Dále se zabývá aplikací DPA na proudovou šifru ChaCha, implementovanou na jednočipovém počítači, konkrétně implementovanou na AVR čipu na čipové kartě. V praktické části je nejprve proveden útok na značně zjednodušenou a zredukovanou verzi šifry ChaCha pouze s jednou rundou a následně je útok aplikován na celou šifru ChaCha.cze
dc.description.abstractBachelor thesis theoretically analyzes two methods of side channel attack, namely differential power analysis (DPA) and electromagnetic analysis (EMA). It also deals with the application of DPA to a ChaCha stream cipher implemented on a single-chip computer, specifically implemented on an AVR chip on a chip card. In the practical part, the attack on the highly simplified and reduced version of the ChaCha cipher is initially executed with only one round and the attack is then applied to the entire ChaCha cipher.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdiferenciální odběrová analýza DPA,elektromagnetická analýza EMA,proudová šifra ChaCha,útok postranním kanálemcze
dc.subjectdifferential power analysis DPA,electromagnetic analysis EMA,stream cipher ChaCha,side channel attackeng
dc.titleÚtok postranním kanálem na šifru ChaChacze
dc.titleSide channel attack on the ChaCha ciphereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKokeš Josef
theses.degree.disciplineBezpečnost a informační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record