Show simple item record

Portal for management of term workdc.contributor.advisorChludil Jiří
dc.contributor.authorDvořák Václav
dc.date.accessioned2018-06-20T05:18:34Z
dc.date.available2018-06-20T05:18:34Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695599710205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77283
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro správu semestrálních prací předmětů BI-ZNF, BI-MGA a BI-PGA. Cílem práce je na základě požadavků zadavatele navrhnout a implementovat webovou aplikaci umožňující všechny úkony spjaté s životním cyklem semestrálních prací ze strany vyučujícího i studenta. Aplikace se zaměřuje především na výběr tématu semestrální práce, její odevzdání, ohodnocení a vytvoření galerií z proběhlých kurzů. Výsledný systém je implementován na Nette frameworku s využitím PostgreSQL databáze a Continuous Integration pomocí verzovacího systému Git. Aplikace umožňuje automatické načítání dat z informačního systému KOS pomocí REST API.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is about design and implementation of web application built for management of term work with targeted support for BI-ZNF, BI-MGA and BI-PGA. The main ambition is to design and implement web application that allows all possible tasks that come with life cycle of term work from students and teachers perspective. Application aims mainly for selection of theme for the work, its submission, evaluation and creation of galleries based on past courses. Final build is composed of Nette framework and PostgreSQL as a database service. Git version control system is used to handle Continuous Integration. The application enables automatic retrieval of data from the KOS information system using the REST API.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectWebová aplikace,Nette framework,Conitnuous Integrationcze
dc.subjectWeb application,Nette framework,Continuous Integrationeng
dc.titlePortál pro správu semestrálních pracícze
dc.titlePortal for management of term workeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePauš Petr
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record