Show simple item record

Central management and automatic integration of business rules in service oriented architecture

dc.contributor.advisorČemus Karel
dc.contributor.authorKlimeš Filip
dc.date.accessioned2018-06-19T22:06:33Z
dc.date.available2018-06-19T22:06:33Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-784263583505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77169
dc.description.abstractArchitektura orientovaná na služby člení funkcionalitu komplexních informačních systémů do samostatných služeb a díky tomu usnadňuje oddělení zodpovědností a zvyšuje znovupoužitelnost jednotlivých komponent. Byznysová pravidla ale často zasahují do více služeb najednou a vyžadují konzistentní vykonávání. To při použití současných přístupů vede k manuální duplikaci pravidel, která zvyšuje náklady na vývoj a údržbu systémů. Tato práce analyzuje problematiku byznysových pravidel v architektuře orientované na služby a navrhuje alternativní způsob, jakým lze s využitím aspektově orientovaného programování usnadnit práci vývojářů a administrátorů pomocí centrální správy a automatické integrace těchto pravidel. Součástí práce je implementace navrženého přístupu na ukázkovém příkladu, který demonstruje snížení manuální duplikace byznysových pravidel.cze
dc.description.abstractService-oriented architecture decomposes information systems into small standalone services lowering their complexity through loose coupling and component reuse. Business rules often cross-cut multiple services and must be addressed consistently. Current approaches reach their limits when it comes to the business rules. They tend to require manual information restatement and code duplication, which raises development and maintenance costs and efforts. This thesis analyses the problem of business rules in service-oriented architecture and proposes a novel approach that uses aspect-oriented programming to enable central administration and automatic integration of business rules in such systems. Moreover, the thesis provides a proof of concept showing reduction of manual duplication of business rules within an example system utilizing the proposed approach.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectArchitektura orientovaná na služby,podnikové informacní systémy,byznysová pravidla,aspektově orientované programovánícze
dc.subjectService-oriented architecture,enterprise information systems,business rules,aspect-oriented programming,separation of concernService-oriented architecture,separation of concernseng
dc.titleCentrální správa a automatická integrace byznys pravidel v architektuře orientované na službycze
dc.titleCentral management and automatic integration of business rules in service oriented architectureeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeToman Josef
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record