Show simple item record

Revitalization of the Prague Marketplacedc.contributor.advisorKaplan Ivan
dc.contributor.authorNagy Tomáš
dc.date.accessioned2018-06-19T22:06:15Z
dc.date.available2018-06-19T22:06:15Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifierKOS-781237839405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77159
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je ukázat jedno z možných řešení revitalizace areálu Pražské tržnice, která se nachází v Praze 7. Řešené území má do budoucnosti velký potenciál stát se významným obchodním centrem s velkým množstvím funkcí. Pomocí nového přemostění by byly spojeny dvě městské části, Praha 7 a Praha 8. V předdiplomní části projektu je zpracováno širší území a návaznost na areál, který se přizpůsobuje okolí. Areál je pod ochranou památkové péče, proto je k návrhu přistupováno velmi šetrně. Je kladen důraz na zeleň v areálu, lidskou aktivitu ve všech podobách a vložení vhodné funkce do stávajících i nových staveb. V diplomové části je vybrána část území, která je řešena podrobněji- rozkreslení dispozice, volba vhodného materiálu, až po samotný venkovní mobiliář.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to show one of the possible solutions to the revitalization of the Pražská tržnice area located in Prague 7. The territory has a potential to become an important commercial center with many different functions in the future. The new bridge would connect two city districts, Prague 7 and Prague 8. In the pre-diploma part of the project, a wider area and continuity in the territory is being developed, the area adapts to its surroundings. The area is under the monument protection, and therefore the approach taken in the concept is gentle and the area is adapted to its surrounding. Emphasis is placed on the green vegetation of the site, the human activity in all its forms, and a suitable function is inserted in the existing and new buildings. In the diploma part there is selected a part of the territory which is dealt with in more detail- detailed disposition, selection of suitable material up to the urban furniture.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRevitalizace,Pražskéá,tržnicecze
dc.subjectRevitalization,Prague,Marketplaceeng
dc.titleRevitalizace Pražské tržnicecze
dc.titleRevitalization of the Prague Marketplaceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeCach Jan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record