Show simple item record

Electromobility development plan of citydc.contributor.advisorHudeček Tomáš
dc.contributor.authorŠtolfa Jakub
dc.date.accessioned2018-06-19T22:05:30Z
dc.date.available2018-06-19T22:05:30Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.identifierKOS-780409370105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77127
dc.description.abstractDiplomové práce "Plán rozvoje elektromobility města" se zaměřuje na rozvoj elektromobility města Litoměřice. Hodnotí současný stav elektromobility v Litoměřicích a na základně tohoto zhodnocení navrhuje opatření, která může město využít při plánování jejího dalšího rozvoje. Tato diplomová práce se zabývá elektromobilitou jako alternativním způsobem dopravy a jejím rozvojem ve městě. Práce postupuje od obecného popisu elektromobility, přes zahraniční zkušenosti s rozvojem elektromobility až k současnému stavu elektromobility v České republi-ce, v Praze, a především ve vybraných Litoměřicích. V samotném závěru práce, po zhodnocení současného stavu, jsou navržena opatření, která vychází ze zahranič-ních zkušeností a měla by přispět k dalšímu rozvoji elektromobility v Litoměřicích.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis "Development plan of city's electromobility" deals with the development of electromobility in Litoměřice. It evaluates the current state of electromobility in Litoměřice and based on this evaluation, proposes measures that the city can use to plan its further development. This diploma thesis deals with electromobility as an alternative way of transport and its development in the city. The thesis focuses on the general description of electromobility, mentions foreign experience with the development of electromobility and describes the current state of electromobility in the Czech Republic, in Prague, and especially in chosen Litoměřice. In conclusion of the thesis, after evaluating the current state, are pro-posed measures that are based on foreign experience and should contribute to the further development of electromobility in Litoměřice.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektromobilita,mobilita,obnovitelné zdroje energie,město Litoměřice,rozvoj,energetikacze
dc.subjectElectromobility,mobility,renewable sources of energy,Litoměřice city,energetics,developmenteng
dc.titlePlán rozvoje elektromobility městacze
dc.titleElectromobility development plan of cityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠtěpánek Petr
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record