Show simple item record

Managerial Decision Making with Utilization of BNS and Tableau Toolsdc.contributor.advisorZralý Martin
dc.contributor.authorHorký Robin
dc.date.accessioned2018-06-19T22:05:08Z
dc.date.available2018-06-19T22:05:08Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-780409348705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77113
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá porovnáním architektury řešení nástrojů BNS a Tableau v návaznosti na manažerské rozhodování. Konkrétně je zde analyzována architektura řešení těchto softwarů, zhodnocení jejich výhod a nevýhod a popsán vliv těchto nástrojů na manažerské rozhodování. Dále je v práci vytvořen vlastní report a dashboard v těchto prostředích, zhodnocena náročnost na práci a vliv na proces manažerského rozhodování. V poslední řadě tato práce obsahuje klíčové důsledky implementace těchto nástrojů do fiktivní firmy, jako synchronně fungujícího a vzájemně ovlivňujícího se celku.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the architecture construction of BNS and Tableau tools comparison in the context of managerial decision making. The thesis consists mainly of analysing the architecture construction of selected software solutions, evaluating their advantages and disadvantages and describing impacts of given tools on managerial decision making. The output of the thesis is also a creation of own report and dashboard using selected software tools and evaluation of their demandingness and impact on the managerial decision-making process. Finally, the thesis also deals with key consequences of implementing given software tools into fictive enterprise in terms of synchronously functionating and mutually affecting unit.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBusiness Intelligence,Data Discovery,manažerské rozhodování,Business Navigation System,TableaBusiness Intelligence,Tableaucze
dc.subjectBusiness Intelligence,Data Discovery,Managerial Decision Making,Business Navigation System,Tableaueng
dc.titleManažerské rozhodování s využitím nástrojů BNS a Tableaucze
dc.titleManagerial Decision Making with Utilization of BNS and Tableau Toolseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHušek Jan
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record