Show simple item record

Algorithms for Energy-Aware Production Scheduling with Power-Saving Modes

dc.contributor.advisorŠůcha Přemysl
dc.contributor.authorBenedikt Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-19T22:03:51Z
dc.date.available2018-06-19T22:03:51Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifierKOS-773337364905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77065
dc.description.abstractEfektivní rozvrhování výroby může mít výrazný vliv na celkové náklady podniku. Jelikož celosvětová spotřeba energie stále roste, je také potřeba zabývat se problémy spojenými s optimalizací energetické spotřeby, abychom dosáhli dlouhodobě udržitelné produkce. Cílem této práce je navrhnout přístupy řešení pro optimalizaci pro\-voz\-ních nákladů méně využitých strojů pomocí změny jejich provozních stavů. Konkrétně se zde jedná o problém paralelních identických strojů, na které jsou rozvrhovány jednotlivé úlohy. Jsou navrženy dva přístupy pro nalezení optimálního řešení problému. První přístup modeluje problém jako celek (vzniká tak tzv. globální model), zatímco druhý problém dekomponuje pomocí Dantzig-Wolfeho techniky. Cílem dekompozice je odstranit symetrie, které se objevují v globálním modelu kvůli zaměnitelnosti jednotlivých strojů. Jsou použity dva možné způsoby formulace modelů, a to MILP a CP. Navíc je implementován referenční MILP model, který byl vybrán z relevantních zdrojů. Je provedena řada experimentů, které detailně porovnávají navržené přístupy, a jejich výsledky jsou podrobně popsány.cze
dc.description.abstractAn efficient production scheduling can have a significant impact on the total production costs. Moreover, global energy consumption has been steadily rising, and so it is important to tackle the problem of energy optimization to achieve a sustainable production in the long term. The aim of this work is to optimize operation costs (energy consumption) of under-utilized machines by changing their operation modes. Specifically, the problem with parallel identical machines and jobs characterized by their release times, deadlines and processing times is addressed. Two exact approaches are developed to solve the problem. At first, a single global model is formulated to describe the problem as a whole. Afterwards, it is decomposed by Dantzig-Wolfe technique to eliminate symmetries arising due to the interchangeability of the parallel machines. Two formulations frameworks, namely MILP and CP, are tested. Besides, a reference MILP model is adapted from the literature for comparison. Several experiments are conducted, and the results are discussed in detail.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCeločíselné lineární programování,Programování s omezujícími podmínkami,Dantzig-Wolfeho dekompozice,Branch-and-price,Optimalizace energetické spotřeby,Rozvrhovánícze
dc.subjectMixed Integer Linear Programming,Constraint Programming,Dantzig-Wolfe Decomposition,Branch-and-Price,Energy Optimization,Schedulingeng
dc.titleAlgoritmy pro optimalizaci výroby s ohledem na spotřebu s využitím energeticky úsporných režimů strojůcze
dc.titleAlgorithms for Energy-Aware Production Scheduling with Power-Saving Modeseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeWerner Tomáš
theses.degree.disciplineUmělá inteligencecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record