Show simple item record

ELEMENTARY SCHOOLdc.contributor.advisorRedčenkov Boris
dc.contributor.authorKrálík Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-19T22:02:14Z
dc.date.available2018-06-19T22:02:14Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-767579909105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77003
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem základní školy Hučák v Hradci Králové. Analytická část zkoumá současné i minulé inovativní přístupy ke vzdělávání, vzdělávací systém v České republice a konkrétní návaznosti na lokalitu v rámci města. Návrh samotný vychází z lokálních souvislostí a reaguje na specifickou krajinnou situaci říční nivy. Urbanistická část vymezuje plochy vhodné pro zástavbu v okolí městských radiál, naopak střed území nechává volný pro parkové plochy a v nich umístěné 4 samostatné budovy školy. Pozemek školy je oddělen od zbytku parku vodní plochou, díky čemuž získává škola částečné soukromí. Architektura jednotlivých objektů i jejich umístění je komponováno na základě jasné geometrické kompozice a funkčních požadavků školy. Budovy mají malé měřítko a jsou pevně spjaty s okolní parkovou krajinoucze
dc.description.abstractThis thesis is focus of design an elementary school Hučák in Hradec Králové. There is research about innovation approaches to learning, education system in Czech Republic and local context of the city inside analytic part. Design itself is based on interaction with specific site circumstances of river flood plain area. Proposed urbanism defines plots for new construction around city radials and leave center of the area free for the park with new pond and school itself. School is divided into four independent buildings and placed in the island, that's provide enough private space for the learning, but also connect whole complex together. Architecture of the objects is based on clear geometric composition and functional requirements. Buildings have small scale with strong connection to surrounding landscape.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZákladní škola,Vzdělávání,Inovace,Typologie školství,Rybník,Park,Ostrov,Hradec Králové,Architektura,Urbanismuscze
dc.subjectElementary school,Education,Inovation,School typology,Pond,Park,Island,Hradec Kralove,Architecture,Urbanismeng
dc.titleZÁKLADNÍ ŠKOLAcze
dc.titleELEMENTARY SCHOOLeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeHalíř Adam
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav nauky o budováchcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record