Show simple item record

RIVER DOCK IN LITOMERICEdc.contributor.advisorSoukenka Vladimír
dc.contributor.authorKosíková Tereza
dc.date.accessioned2018-06-19T22:02:10Z
dc.date.available2018-06-19T22:02:10Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-767579908705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77002
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh architektonického řešení pro dlouhodobě nevyužívanou pobřežní oblast v Litoměřicích. Práce se zabývá hledáním vhodné funkční náplně vedoucí k rekultivaci místa, návrhem staveb a veřejných prostranství. V rámci souboru staveb je zde navrženo přístaviště s dopravním terminálem a zázemím pro posádku plavidel, restaurace, prostory pro přechodné ubytování, sportoviště a obchody. Návrh se zabývá rovněž řešením promenádních a relaxačních zón v oblasti.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is an architectural design for a brownfield placed nearby the river in Litoměřice. The thesis deals with searching for an appropriate function resulting in the place recultivation and with the designing of buildings and public spaces. The building complex contains a river dock with a boat station, restaurant, lodgings, sports fields and shops. The thesis also deals with the design for promenade and chill-out zones in the area.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPřístaviště,Litoměřice,Říční doprava,Nábřežícze
dc.subjectRiver dock,Litomerice,River Shipment,Riverbankeng
dc.titleŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ V LITOMĚŘICÍCHcze
dc.titleRIVER DOCK IN LITOMERICEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereePleyer Jakub
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav interiéru a výstavnictvícze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record