Show simple item record

Marketing Plan of Pension Rauschberghofdc.contributor.advisorCupal Libor
dc.contributor.authorUhrová Eva
dc.date.accessioned2018-06-19T21:59:15Z
dc.date.available2018-06-19T21:59:15Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-695600076405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76895
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření pro zdokonalení marketingové strategie rodinného pensionu Rauschberghof. Cílem práce bylo vytvořit návrh na marketingový plán. Tento návrh se specializuje zejména na taková opatření, která zajistí zvýšení poptávky prostřednictvím vlastních komunikačních a distribučních kanálů na úkor rezervací plynoucích z nákladné propagace rezervačním systémem Booking.com. Součástí návrhu jsou tedy marketingové strategie pro zdokonalení internetového marketingu, které se týkají zejména webových stránek a sociálních sítí. Návrhy opatření jsou podloženy marketingovým výzkumem ze sekundárních zdrojů a vlastním primárním výzkumem zajištěným prostřednictvím dotazníkové-ho šetření. Výsledkem obou metod výzkumu byly informace o tom, na jaké seg-menty a jakým způsobem mají opatření působit.cze
dc.description.abstractThis bachelor?s thesis focuses on creating a layout for the family pension Rau-schberghof marketing strategy improvement. Target of the thesis was to create a layout for a marketing plan. This layout mainly specializes in proposals of ways to increase the demand through self-initiated communication and distribution me-ans in contrast to reservations coming from the Booking.com costly promotion. Supported by primary survey research and a secondary research as well, these proposals deal with marketing strategy of websites and social networks. The re-sults of both methods were used for segmentation and the measure?s effect.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketing,marketingový plán,marketingová strategie,internetový marketing,hotelový marketing,marketingová komunikacecze
dc.subjectMarketing,marketing plan,marketing strategy,internet marketing,hotel marketing,marketing communicationeng
dc.titleMarketingový plán penzionu Rauschberghofcze
dc.titleMarketing Plan of Pension Rauschberghofeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeToth Daniel
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record