Show simple item record

RESIDENTIAL BLOCK VRŠOVICKÁ - PETROHRADSKÁ

dc.contributor.advisorSedlák Jan
dc.contributor.authorPlicková Magdalena
dc.date.accessioned2018-06-19T21:58:44Z
dc.date.available2018-06-19T21:58:44Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695599790905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76871
dc.description.abstractDiplomová práce navrhuje nový obytný soubor při křížení Vršovické ulice s potokem Botičem, v místě dnes zcela nevhodně využitém jako parkoviště. Nová výstavba doplňuje uliční fronty ve Vršovické a Petrohradské ulici a podél toku Botiče vymezuje novou veřejnou zahradu. Návrh vychází z charakteru a uspořádání stávající okolní zástavby a doplňuje ji o nová kvalitní veřejná prostranství. Bytové domy jsou řešeny tak, že nabízejí značnou variabilitu uspořádání bytů: od bytů velikosti 1 + kk až po byty o velikosti 4 + 1.cze
dc.description.abstractThe thesis proposes a new residential complex at the crossing of Vršovická Street and Botič, in a place now inappropriately used as a parking lot. The new buildings complete the street fronts in Vršovická Street and Petrohradská Street and they define a new public garden along Botič. The design is based on the character and arrangement of the existing surrounding area and complements it with new quality public spaces. Residential buildings are designed in such a way that they offer considerable variability in the layout of apartments: from flats of size 1 + kk to apartments of 4 + 1 size.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectobytný blok,Vršovická,Petrohradská,Botičcze
dc.subjectresidential block,Vršovická Street,Petrohradská Street,Botičeng
dc.titleOBYTNÝ BLOK VRŠOVICKÁ - PETROHRADSKÁcze
dc.titleRESIDENTIAL BLOCK VRŠOVICKÁ - PETROHRADSKÁeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeŠorm Ivan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record