Show simple item record

Automata Approach to XML Data Indexing: Selecting Unknown Nodesdc.contributor.advisorŠestáková Eliška
dc.contributor.authorKarzhenkova Maria
dc.date.accessioned2018-06-19T21:57:26Z
dc.date.available2018-06-19T21:57:26Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695599707505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76816
dc.description.abstractTato práce je součástí projektu "Indexování XML dokumentů pomocí automatů". Popisuje existující metody pro indexování XML dokumentů, které jsou založeny na teorii automatů, a jejich rozšíření, za účelem umožnění efektivního zpracování XPath dotazů skládajících se z libovolné kombinace child (/), descendant-or-self (//) os a asterisk (*) a nodename node testů, sloužících k navigaci v XML dokumentu. Ke konstrukci indexu pro daný XML dokument D s n elementy je využít odpovídající XML stromový model T. Zpracování dotazu Q o velikosti m proběhne v čase O(m) nezávislém na n. Tato práce obsahuje též diskuzi ohledně časové a paměťové složitosti pro každou z navržených metod. Všechny nově popsané algoritmy jsou implementovány a otestovány na reálních datech.cze
dc.description.abstractBeing a part of the "Automata Approach to XML Data Indexing" project, this thesis is concerned with studying the existing methods of indexes creation algorithms based on the automata theory and extending them to deal with more significant fragment of XPath queries. The presented methods allow us to construct XML data indexes that support evaluation of all XPath queries using any combinations of child (/), descendant-or-self (//) axes, asterisk (*) and nodename node tests. Given an XML document D and its corresponding XML tree model T with n nodes, the tree is preprocessed and the index for the document D is constructed. The searching phase time of each of the constructed indexes for a query Q is bounded by O(m), where m is size of the query Q, and does not depend on the indexed XML document size n. Moreover, the space and time complexities for each of the proposed indexes are discussed, all the introduced algorithms are implemented and tested over the real-life datasets.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectXML,XPath,strom,konečný automat,index,neznámé uzlycze
dc.subjectXML,XPath,tree,finite automaton,index,unknown nodeseng
dc.titleIndexování XML dokumentů pomocí automatů: výběr neznámých uzlůcze
dc.titleAutomata Approach to XML Data Indexing: Selecting Unknown Nodeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-18
dc.contributor.refereePecka Tomáš
theses.degree.disciplineTeoretická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record