Show simple item record

Security of the Baletka voting systemdc.contributor.advisorStarosta Štěpán
dc.contributor.authorNohejl Petr
dc.date.accessioned2018-06-19T21:56:53Z
dc.date.available2018-06-19T21:56:53Z
dc.date.issued2018-06-17
dc.identifierKOS-695599689605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76794
dc.description.abstractRešeršní část práce se zabývá především bezpečností elektronických volebních systémů a popisuje konkrétní případy užití těchto systémů v praxi. Praktická část práce navazuje na teoretickou část práce a zkoumá elektronický volební systém Baletka, který je vyvíjen na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a má sloužit k realizaci elektronického hlasování pro členy Vědecké rady této fakulty. Součástí této práce je bezpečnostní analýza části tohoto systému (především webové aplikace implementované ve frameworku Ruby on Rails). V práci jsou rovněž uvedeny nalezené bezpečnostní zranitelnosti, které jsou pak dále zkoumány. Uvedena jsou také provedená zkoumání, která nevedla k odhalení zranitelnosti. V rámci těchto zkoumání jsou objasněny principy fungování útoků, proti kterým je zapotřebí se bránit. Na závěr je navržena náprava nalezených zranitelností.cze
dc.description.abstractSurvey part of this thesis is chiefly focused on the security of electronic voting systems and it also describes specific cases of use of these systems in practice. Constructive part of the thesis follows up on theoretical (research) part and it observes electronic voting system named Baletka, which is being developed in the Faculty of Information Technology CTU in Prague and it ought to serve as a realization of electronic voting for Scientific Council FIT CTU. Another part of this thesis is a security analysis of a crucial component of the system (web application implemented in Ruby on Rails framework). All the other subjects of investigation that did not lead to exploited vulnerabilities are also mentioned. In these investigations the principles and functionalities of attacks are elucidated. At the end, the vulnerabilities found are remedied.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectanalýza bezpečnosti a funkčnosti,projekt Baletka,webový portál,penetrační testování,Ruby on Railscze
dc.subjectsecurity and functionality analysis,project Baletka,web portal,penetration testing,Ruby on Railseng
dc.titleZabezpečení hlasovací aplikace Baletkacze
dc.titleSecurity of the Baletka voting systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeRůžička Jakub
theses.degree.disciplineBezpečnost a informační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record