Show simple item record

Facial motion capture for 3D character animation

dc.contributor.advisorBuriánek Jan
dc.contributor.authorLenina Anastasia
dc.date.accessioned2018-06-19T21:53:50Z
dc.date.available2018-06-19T21:53:50Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-587865229705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76655
dc.description.abstractCílem práce je popsat problematiku snímání pohybu lidského obličeje, zaměřit se na využití prostředků snímání a zpracování dat a najít příklady reálných projektů využívající technologii pro snímání obličeje. Praktická část se zaměřuje na celý řetězec produkčního postupu od napsání scénáře, přes instalaci a kalibraci systému snímání pohybu až po samotnou aplikaci dat na 3D model a výsledný render. Pro dosažení lepší kvality výsledné animace byla přizvána profesionální herečka Kamila Janovičová a byl snímán pohyb její mimiky. Pro snímání pohybu byla použita technologie Vicon Cara a software CaraLive. Výsledná data byla zpracována v softwaru CaraPost od společnosti Vicon. Pomocí HDR snímače se následně vytvořil sken hlavy herečky, který se pak použil jako reference pro vytváření 3D modelu v blenderu. Na hotovou 3D hlavu herečky byla aplikována nasnímaná data, provedeno čistění a oprava chyb v animaci, a nakonec byla vytvořena krátká CG animace.cze
dc.description.abstractThe aim of the work is to study the issue of capturing facial expresions, to focus on the capturing and post-processing data, to find examples of real projects using the facial motion capture technologies. The practical part focuses on the workflow of the entire production process, from script writing, through the installation and calibration facial motion capture system to the actual data application to the 3D model and the resulting render. In order to improve the quality of the resulting animation, professional actress Kamila Janovičová was invited. Her facial expressions were captured with Vicon Cara technology. The resulting data was processed with Vicon's CaraPost software. Then 3D model of the actress's head by HDR scan was created . This scan was used as reference for creating 3D model of the head with clean topology in blender. Capturing data was applied to the finished head, cleaned and corrected bugs in the animation, and then a short CG animation was created.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCharakterová animace,snímání pohybu,MoCap,sken obliceje,čištění dat z MoCap,mapování MoCap dat na model,Vicon Cara,CaraLive,CaraPost,snímání pohybu obličeje,blendercze
dc.subjectCharacter animation,motion capture,MoCap,facial scan,cleaning captured data,mapping MoCap data to model,Vicon Cara,CaraLive,CaraPost,facial motion capture,blendereng
dc.titleSnímání obličeje pro 3D charakterovou animacicze
dc.titleFacial motion capture for 3D character animationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeChludil Jiří
theses.degree.disciplineWeb a multimédiacze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record