Show simple item record

Rohansky Ostrov, Prague - Elements of smart cities

dc.contributor.advisorGarlík Bohumír
dc.contributor.authorKratochvílová Lenka
dc.date.accessioned2018-06-11T08:04:37Z
dc.date.available2018-06-11T08:04:37Z
dc.date.issued2017-06-21
dc.identifierKOS-695599897405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76525
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá definováním problematiky tvorby tzv. Smart Cities a to zejména prvků, které tvoří městský prostor a jsou založeny na moderních technologiích. Vybrané prvky jsou následně aplikovány v konkrétní urbanistické studii, která byla vytvořena pro území hlavního města Praha - Rohanský ostrov. V rámci návrhu jsou popsána konkrétní řešení jednotlivých prvků, které jsou v území aplikovány a následně je navrženo jakým způsobem je možné začlenit inteligentní budovy do konceptu Smart Cities. Výsledkem práce je výkresová dokumentace s rozmístěním navržených prvků, které jsou v území aplikovány a zhodnocení jejich přínosu pro obyvatele řešeného území Rohanského ostrova.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the definition of the issue of creation of so called Smart Cities, especially the elements that make up the city space and are based on modern technologies. Selected elements are then applied in a specific urban study that was created for the territory of the capital Prague - Rohanský ostrov. The proposal describes the specific solutions of the individual elements that are applied in the area and then suggests how to integrate intelligent buildings into the Smart Cities concept. The result of the work is the drawing documentation with the distribution of the proposed elements, which are applied in the territory and the appreciation of their contribution to the inhabitants of the solved territory of Rohanský ostrov.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSmart City,Inteligentní budovy,Praha,Rohanský ostrov,moderní technologie,Inteligentní městský prostor,chytré prvky ve městě,městské technologie,chytrá doprava,chytré parkování,chytré odpadové hospodářství,internet věcí,chytrý městský mobiliářcze
dc.subjectSmart City,Intelligent Buildings,Prague,Rohanský ostrov,Modern technologies,Intelligent Urban Space,Smart Elements in the City,Urban technologies,Smart transportation,Smart parking,Smart waste management,Internet of things,Smart urban furnitureeng
dc.titleRohanský Ostrov, Praha - Prvky smart citiescze
dc.titleRohansky Ostrov, Prague - Elements of smart citieseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeMašek Petr
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record