Show simple item record

Multiple Terrain Diffraction Calculation Using Physical Optics Methoddc.contributor.advisorValtr Pavel
dc.contributor.authorDolotin Dmitriy
dc.date.accessioned2018-06-11T07:26:16Z
dc.date.available2018-06-11T07:26:16Z
dc.date.issued2018-06-11
dc.identifierKOS-695600215705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76477
dc.description.abstractPráce se zabývá studiem možností výpočtu vícenásobné terénní difrakce. Dalším cílem je implementace metody fyzikální optiky, která slouží k hodnocení radiového spoje do prostředí MATLAB a následné porovnání dosažených výsledků s dvoupaprskovou metodou, metodou unifromní teorie difrakce, aproximačními metodami a experimentálně naměřenými hodnotami při šíření na reálným terénem.cze
dc.description.abstractFocus of this thesis is studying different methods for multiple edge diffraction calculation. The next goal is to implement Physical optics, which is used to predict field-strength for wireless systems to MATLAB enviroment and then compare simulated data with two-ray ground-reflection model, uniform theory of diffraction, terrain approximation methods and experimental data for propagation over real terrain.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDifrakce,klínová překážka,uniformní teorie difrakce,UTD,fyzikální optika,Deygoutova metoda,Bullingtonova metoda,Japonská metoda,Epstein-Petersenova metoda,MATLADifrakce,MATLABcze
dc.subjectDiffraction,wedge obstacle,uniform theory of diffraction,UTD,physical optics,Deygout approximation,Bullington approximation,Japanese approximation,Epstein-Peterson approximation,MATLABDiffraction,MATLABeng
dc.titleVýpočet vícenásobné terénní difrakce metodou fyzikální optikycze
dc.titleMultiple Terrain Diffraction Calculation Using Physical Optics Methodeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeGrábner Martin
theses.degree.disciplineKomunikační technikacze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record