Show simple item record

Battery Management System Evaluation

dc.contributor.advisorKoller Jan
dc.contributor.authorLípa Pavel
dc.date.accessioned2018-06-07T10:27:44Z
dc.date.available2018-06-07T10:27:44Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.identifierKOS-784263588105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76293
dc.description.abstractTato práce se zabývá popisem funkcí nejpoužívanějších systémů pro BMS u lithiových baterií, jejich porovnáním a návrhem aktivního balancéru. Práce v úvodu definuje jednotlivé systémové části u nejpoužívanějších BMS pro lithiové baterie.Následně je v praktické části popsán návrh modulu aktivního balancování, kde jsou popsány jednotlivé kroky návrhu. V závěru praktické části jsou zobrazeny průběhy veličin modulu aktivního balancování a popis možných zlepšení. Předposlední kapitola zobrazuje průběhy napětí a SOC během balancování při různých podmínkách. Závěr práce se zabývá porovnáním pasivních a aktivních balancujícíh systémů jak z hlediska energetického, tak z hlediska ekonomického.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the description of the most frequently used BMS for lithium batteries, their comparison and the design of the active balancer. The work defines introduction the individual system parts of the most commonly used BMS for lithium batteries. Subsequently, the practical part describes the design active balancing of the module, where the individual design steps are described. At the end of the practical sections, the waveforms of the active module balancer and the possible improvements are displayed. The penultimate chapter displays voltage time dependencies and state of charge during balancing under different conditions. The conclusion of the thesis deals with the comparison of passive and active balancing systems from energetic and economic point of view.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBMS,baterie,aktivní balancování,energetické a ekonomické zhodnocenícze
dc.subjectBMS,cell,active balancing,economic and energetic evaluationeng
dc.titleHodnocení BMS systémůcze
dc.titleBattery Management System Evaluationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHrzina Pavel
theses.degree.disciplineTechnologické systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record