Show simple item record

Financing of Sport in the EU and the Impacts of Financial Crisis

dc.contributor.advisorPošta Vít
dc.contributor.authorBednář Petr
dc.date.accessioned2018-06-07T10:26:01Z
dc.date.available2018-06-07T10:26:01Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-695600304205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76221
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou dopadů finanční krize na zdroje financování Evropského sportu. V první části této práce je popsán model sportu v Evropské Unii, jeho charakteristiky a důležitost televize pro sport. V druhé části je popsáno pět hlavních zdrojů financování evropského sportu. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v praktické části. V praktické části jsou analyzovány zdroje financování evropského sportu a dopady finanční krize na tyto zdroje. K analýze těchto finančních zdrojů byla použita Evropská databáze Eurostat, databáze Evropské komise AMECO a databáze Statista.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the analysis of the impacts of the financial crisis on sources of financing of European sport. The first part of this thesis describes the model of sport in the European Union, its characteristics and the importance of television for sports. The second part describes the five main sources of fi-nancing of European sport. These theoretical findings are further applied in the practical part. The practical part analyzes the sources of financing of European sport and the impact of the financial crisis on these sources. The Eurostat database, the European Commission database AMECO and the Statista database were used to analyze these financial resources.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectEvropská Unie,finanční krize,sport,zdroje financování sportucze
dc.subjectEuropean Union,financial crisis,sport,sources of financing of sporteng
dc.titleFinancování sportu v EU a dopady finanční krizecze
dc.titleFinancing of Sport in the EU and the Impacts of Financial Crisiseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBratršovská Monika
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record