Show simple item record

Analysis of Employees Assessmentdc.contributor.advisorŠimonová Klára
dc.contributor.authorKalhousová Lucie
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:37Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:37Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-695600069405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76199
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá hodnocením zaměstnanců. Teoretická část zabývající se hodno-cením zaměstnanců, metodami hodnocení, hodnotiteli a hodnocenými zaměstnanci vychází z odborné literatury. Praktická část se skládá z představení společnosti TUkas, vyhodnocení dotazníkového šetření a dvou polostrukturovaných rozhovorů. Cílem této bakalářské práce je analyzovat hodnocení ve společnosti TUkas a zjistit, nakolik se teoretické poznatky shodují se skutečností. Závěr práce se věnuje návrhům na opatření pro zlepšení současného hodnocení ve firmě.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with ways to evaluate employees. The theoretical part which deals with the employee evaluation itself, with evaluation methods, evaluators and evaluated em-ployees is based on professional literature. The practical part consists of an introduction of com-pany TUkas, evaluation of a questionnaire survey and of two semi-structured interviews. The goal of the thesis is to analyse evaluation techniques in the company TUkas and to determine to which extent does theoretical knowledge coincides with reality. The thesis concludes with sug-gestions for measures to improve the current evaluation techniques in the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHodnocení zaměstnanců,hodnotitel,metody hodnocení,hodnotící pohovorcze
dc.subjectEmployee assessment,assessor,methods of employee assessment,assessment intervieweng
dc.titleAnalýza hodnocení zaměstnancůcze
dc.titleAnalysis of Employees Assessmenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeČermák Petr
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record