Show simple item record

Entity Linking and Disambiguation Using a Dialogue

dc.contributor.advisorPichl Jan
dc.contributor.authorTa Van Duy
dc.date.accessioned2018-06-07T10:23:27Z
dc.date.available2018-06-07T10:23:27Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-695599575505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76102
dc.description.abstractPropojování jmenných entit je úloha, ve které se snažíme propojit entity zmíněné v textu s jejich reprezentací ve znalostních databázích jako Wikipedia nebo Freebase. Nicméně, v obecném případě může rozpoznané entitě v textu odpovídat více kandidátů. Úlohu, která se zabývá rozpoznáním správné entity z dané množiny potencionálních kandiátů, nazýváme významové rozlišování entit. Cílem naší práce bylo vytvořit systém na vyhledávání a významové rozlišování entit pomocí dialogu. V části zabývající se vyhledáváním entit jsme experimentovali s rekurentními neuronovými sítěmi. V části zabývající se významovým rozlišováním entit jsme analyzovali dva přístupy využívající databázi Freebase a graf konceptů od Microsoftu k generaci otázek sloužících k rozlišení kandidátů. Na závěr jsme porovnali náš přístup s existujícími systémy na rozlišování entit.cze
dc.description.abstractNamed entity linking is a task, where we try to link entity mentions to the proper entities from knowledge base like Wikipedia or Freebase. However, generally there could be more then one entity candidate for entity mention. The task where we choose the correct entity given the entity candidates is called entity disambiguation. The aim of this thesis was to create entity linking and disambiguation system using dialogue. In our work we experimented with recurrent neural networks in entity recognition part. Furthermore, we analysed two approaches that used Freebase and Microsoft Concept Graph for generating clarifying question in entity disambiguation part. Finally, we compared our entity linking and disambiguation system with the current state-of-the-art methods.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVyhledávání entit,Významové rozlišování entit,Propojování entit,Zpracování přirozeného jazyka,Neuronové sítě,Znalostní databáze,Freebase,Dialogcze
dc.subjectEntity Recognition,Entity Disambiguation,Entity Linking,Natural Language Processing,Neural Networks,Knowledge Base,Freebase,Dialogueeng
dc.titleVyhledávání entit a významové rozlišování pomocí dialogucze
dc.titleEntity Linking and Disambiguation Using a Dialogueeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHubáček Ondřej
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record