Show simple item record

Exclusive photon-induced production at the LHC acceleratordc.contributor.advisorKepka Oldřich
dc.contributor.authorNechanský Filip
dc.date.accessioned2018-05-11T10:01:54Z
dc.date.available2018-05-11T10:01:54Z
dc.date.issued2017-06-08
dc.identifierKOS-695600172305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75991
dc.description.abstractV proton-protonových kolizích jsou emitovány kvazi-reálné fotony a jejich interakce může produkovat různé finální stavy. Tyto fotonové interakce poskytují unikátní příležitost k testování Standartního Modelu v čistém kanále. První měření exkluzivní produkce WW pro sqrt{s}=13 TeV je provedeno pomocí 33.3 fb-1 dat nasbíraných detektorem ATLAS. Účinný průřez finálního stavu emu je 3.9 +- 1.2 (stat) +- 0.4 (syst) fb a je porovnán s předpovědí Standardního modelu založenou na Ekvivalentní Fotonové Aproximaci. Aby popisoval data musí teoretický výpočet fotononem indukovaných procesů zahrnovat absorbční efekty. Tyto efekty, popsané faktorem přežití, byly měřeny ve finálním stavu mu+mu- pro 13 TeV s použitím 3.2 fb-1 nasbíraných v roce 2015. Naměřený účinný průřez je 3.22 +- 0.07 (stat) +- 0.10 (syst) pb a dává faktor přežití S = 0.883 +- 0.020 (stat).cze
dc.description.abstractIn proton-proton collisions, quasi-real photons emitted by colliding protons can interact and produce various final states. These photon interactions provide a unique opportunity to test the Standard Model in a clean channel. The first measurement of exclusive WW production at sqrt{s}=13 TeV is performed using 33.3 fb-1 of data collected with the ATLAS detector. A fiducial cross-section in the emu final state is found to be 3.9 +- 1.2 (stat) +- 0.4 (syst) fb and is compared with the Standard Model prediction based on Equivalent Photon Approximation. Theoretical calculations of the photon-induced processes must include absorptive effects in order to describe data. These effects, described by a survival factor, are measured in mu+mu- final state at 13 TeV using 3.2 fb-1 collected in 2015. The measured cross-section is 3.22 +- 0.07 (stat) +- 0.10 (syst) pb , giving a survival factor S = 0.883 +- 0.020 (stat).eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectekluzivní photonem-indukové procesy,produkce dileptonů,produkce dibosonů,ATLAS experimentcze
dc.subjectexclusive photon-induced processes,dilepton production,diboson production,ATLAS experimenteng
dc.titleExkluzivní fotonem indukovaná produkce na urychlovači LHCcze
dc.titleExclusive photon-induced production at the LHC acceleratoreng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.contributor.refereeContreras Nuno Guillermo
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record