Show simple item record

Characterization of encapsulated plasmonic nanoparticles: correlation of scanning electron and atomic force microscopy imaging

dc.contributor.advisorNovotný Filip
dc.contributor.authorGocníková Eva
dc.date.accessioned2018-05-11T10:01:54Z
dc.date.available2018-05-11T10:01:54Z
dc.date.issued2017-06-08
dc.identifierKOS-695600169505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75990
dc.description.abstractZlaté nanočástice jsou hojně studované a využívané pro jev lokalizované povrchové plazmonové rezonance (LPPR), který nastává vlivem dopadajícího elektromagnetického záření. Předkládaná diplomová práce se zabývá charakterizací nanočástic se zlatým jádrem obalených oxidem křemičitým (SiO2) nebo cetyl-1-merkapto-16-trimethylamonium-bromidem (MTAB). Pro tvorbu vzorků s vhodnou distribucí nanočástic je klíčový koloidní charakter roztoku a zejména procesy v zasychající kapce. Experimentální část se zabývá charakterizací zlatých nanotyčinek pomocí SEM a pomocí AFM. S využitím těchto dvou technik byla naměřena délka, šířka a výška nanotyčinek, případně tloušt'ka SiO2 obalu. Pro práci dále byly napsány skripty v prostřední Wolfram Language sloužící pro porovnávání dvou snímků a pro hledání totožného místa pomocí obrazové korelace.cze
dc.description.abstractGold nanoparticles are studied and used mainly for a phenomenon called localised surface plasmon resonance (LSPR) when exposed to electromagnetic radiation. This thesis deals with characterisation of nanoparticles with gold core, which are coated with silica (SiO2) or cetyl{1{merkapto{16{trimethylamonium{bromide (MTAB). The colloidal character of the solution and processes during drying of a colloidal droplet are the key parameters for preparing samples with suitable distribution of nanoparticles. Final samples are characterised by SEM and by AFM in experimental section. The width, length and height of nanorods, eventually the thickness of SiO2 coating, were measured by these two methods. The scripts for comparison of obtained images and for determining the same location by image correlation were written in Wolfram Language.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzlato,nanočástice,lokalizovaná povrchová plazmonová rezonance,charakterizace,mikroskopie atomárních sil,rastrovací elektronový mikroskopcze
dc.subjectgold,nanoparticles,localised surface plasmon resonance,characterisation,atomic force microscopy,scanning electron microscopeeng
dc.titleCharakterizace povlakovaných plasmonických nanočástic: korelace zobrazení z elektronového mikroskopu a mikroskopu atomárních silcze
dc.titleCharacterization of encapsulated plasmonic nanoparticles: correlation of scanning electron and atomic force microscopy imagingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.contributor.refereeKoštejn Martin
theses.degree.disciplineOptika a nanostrukturycze
theses.degree.grantorkatedra fyzikální elektronikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record