Show simple item record

REHABILITATION OF PRAGUE 10 - SLATINY

dc.contributor.advisorSedlák Jan
dc.contributor.authorPetr Dominik
dc.date.accessioned2018-05-11T10:00:41Z
dc.date.available2018-05-11T10:00:41Z
dc.date.issued2018-02-01
dc.identifierKOS-695599790305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75944
dc.description.abstractTématem této diplomové práce jsou lokality Bohdalec / Na Slatinách / Trnkov s pohnutou sociální i vývojovou minulostí a s konkrétními handicapy. Cílem pak je dotvoření, regenerace a rehabilitace současné urbánní struktury cestou její dostavby s využitím potenciálu existujících krajinných a architektonických prvků, jejichž hodnoty jsou akcentovány a rehabilitovány zapojením do nových struktur.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with locations Bohdalec / Na Slatinách / Trnkov, which has complicated social and developmental past and has specific disablity. The aim of this thesis is completion, regeneration and rehabilitation of contemporary urban structure with using of potential of existing landscape and architectual elements, which values are accentuate and rehabilitated with connecting to new urban structures.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectREHABILITACE MĚSTO KONTEXT URBANISMUScze
dc.subjectRehabilitation city context urbanismeng
dc.titleREHABILITACE PRAHA 10 - SLATINYcze
dc.titleREHABILITATION OF PRAGUE 10 - SLATINYeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-02-06
dc.contributor.refereeDohnal Tomáš
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record