Show simple item record

Study of resonant processes in plasmonic nanostructures for sensor applicationsdc.contributor.advisorRichter Ivan
dc.contributor.authorPirunčík Jiří
dc.date.accessioned2018-05-11T09:59:29Z
dc.date.available2018-05-11T09:59:29Z
dc.date.issued2017-02-03
dc.identifierKOS-595959106905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75889
dc.description.abstractDiplomová práce se soustředí na obecnou problematiku rezonančních procesů v plazmonických nanostruktrurách se zaměřením na nanočástice a lokalizovanou povrchovou plazmonovou rezonanci. V souvislosti s modely pro popis materiálu představuje relevantní teorie pro popis a analýzu lokalizovaných plazmonových rezonancí, predevším kvazistatický model, Mieho model a dvě varianty zobecnění kvazistatickéeho modelu pro pravoúhlé struktury. Věnuje se rozboru parametrů ovlivňujících rezonanční chovaní nanocčástic, přičemž cílí na morfologické aspekty. V praci jsou dále představeny výsledky simulací provedených metodou konečných diferencí v časové doméně prostřednictvím komerčního softwaru FDTD Solutions od společnosti Lumerical Solutions, dostupneho na pracovisti. Simulace byly provedeny pro vybrané vhodné struktury složené z konečnýych rektangularních nanodrátů čtvercového průřezu. Struktury jsou analyzovány systematicky od samostatných nanodrátů proměnné délky a dvojice rovnoběžných nanodratů s proměnnou vzdáleností po trojici vhodně uspořádanou do struktury dolménu. Je zkoumaná predevším závislost rezonančních maxim v účinných průřezech a jejich laditelnost pomocí vhodných parametrů. Z pohledu senzorových aplikací je v závěru zkoumán vliv periodického uspořádání na vhodném substrátu. Práce podává ucelený obraz o vybraných nanostrukturách, ze kterého lze vycházet při jejich implementaci v aplikacích, pro něž je přínosem.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on general issues of resonant processes in plasmonic nanostructures with specic attention to nanoparticles and localized surface plasmon resonance. Relevant models for description and analysis of localized surface plasmon resonance are introduced, in particular: quasistatic approximation, Mie theory and analytical approach for rectangular particles. Parametrs in uencing resonant behavior of nanoparticle are analysed with special interest in morphology and sensor applications. Results acquired with FDTD Solutions software (by Lumerical Solutions) using nite-dierence time-domain simulation method are shown. Simulations were mostly performed for selected structures composed of nite rectangular nanowires with square cross-section. Systematic analysis is made for single nanowires with varying lenght, parallel couple of nanowires with varying gap and selected dolmen structures with varying gap between one nanowire transversely located at parallel couple of nanowires. Dependence of resonant peaks of cross-sections and their tunability via suitable structuring is primarly researched and is followed with an eect of periodic arrangement. The thesis provides integrated picture of selected nanostructures to be used for implementation and to enhance sensor applications.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNanočástice,(lokalizované) povrchové plazmony polaritony,(lokalizovaná) povrchová plazmonová rezonance,kvazistatická aproximace,Mieho teorie,Fanova rezonance,FDTD,FDTD Solutionscze
dc.subjectNanoparticles,(localized) surface plasmon polaritons,(localized) surface plasmon resonance,quasistatic approximation,Mie theory,FDTD,FDTD Solutionseng
dc.titleStudium rezonančních procesů v plazmonických nanostrukturách pro senzorové aplikacecze
dc.titleStudy of resonant processes in plasmonic nanostructures for sensor applicationseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeAntoš Roman
theses.degree.disciplineOptika a nanostrukturycze
theses.degree.grantorkatedra fyzikální elektronikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record