Show simple item record

Estimation of unknown parameters using the AMIS methoddc.contributor.advisorŠmídl Václav
dc.contributor.authorZvolánková Hana
dc.date.accessioned2018-05-11T09:56:02Z
dc.date.available2018-05-11T09:56:02Z
dc.date.issued2017-02-04
dc.identifierKOS-587864159105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75736
dc.description.abstractTato práce se zabývá metodami IS, AMIS, PMC pro výpočet z Bayesova vzorce. Popisuje jednotlivé metody a ukazuje jejich vlastnosti a algoritmy. Aplikuje jednotlivé metody na jednoduchý příklad pro odhad neznámých parametrů a demonstruje na něm vlastnosti jednotlivých metod. Vyhodnocuje rychlost konvergence, rozdílnost výsledných řešení od numerického řešení a závislost na vstupních parametrech, po- čtu iterací a počtu vzorků v iteraci. Popisuje reálný příklad Gaussovských procesů a následně na něj aplikuje metodu AMIS. Text je doplněn názornými obrázky, které byly vytvořeny v programu Matlab a tabulkami s výsledky jednotlivých metod.cze
dc.description.abstractThis work deals with IS, PMC and AMIS methods for calculation from Bayes formula. It describes individually methods and shows methods? properties and algorithms. It applies particular methods on a simple example for estimation of unknown parameters and it demonstrates properties of those methods upon it. It evaluates the convergence rate, the dierence between the resulting solution and the numerical solution and the dependence on input parameters, the number of iterations and the number of samples in one iteration. It describes a real example of Gaussian processes and it applies the AMIS method upon it. The text is supplemented by pictures that were created in Matlab and tables with results of individually methods.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbinary signed digit representations,Fibonacci and Tribonacci sequence,numeration system,redundancecze
dc.subjectPMC and AMIS methods,convergence rate,numerical solution,inputs patameters,mean,variance,Gaussian Processeseng
dc.titleOdhad neznámých parametrů metodou AMIScze
dc.titleEstimation of unknown parameters using the AMIS methodeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-02-09
dc.contributor.refereePřikryl Jan
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record