Show simple item record

Cost analysis of lymphedema treatment

dc.contributor.advisorŠvandová Ivana
dc.contributor.authorMálková Veronika
dc.date.accessioned2018-03-12T18:26:53Z
dc.date.available2018-03-12T18:26:53Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-587864082405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75460
dc.description.abstractDiplomová práce na téma Zhodnocení nákladů na léčbu lymfedému prezentuje kalkulaci nákladů chronického onemocnění. Cílem studie bylo zhodnotit náklady na léčbu lymfedému ve zdravotnickém zařízení a v domácí péči pomocí metody cost of illness. Pro zhodnocení byly vyčísleny náklady z perspektivy poskytovatele zdravotní péče, plátce zdravotní péče a z perspektivy pacienta. V závěru práce byly všechny tři perspektivy společně porovnány. Přímé náklady, které byly kalkulovány pro konkrétní ZZ, byly získány ze statistik Nemocnice. Data pacientů (tzv. out-of-pocket money) byla sbírána dotazníkovým šetření v ambulancích Nemocnice. Porovnáním veškerých vstupujících nákladů na onemocnění lymfedému bylo zjištěno, že při léčbě přístrojem adaptovaným pro domácí prostředí sníží náklady nejen ve zdravotnickém zařízení, ale i náklady pojišťoven.cze
dc.description.abstractThe theme of the diploma thesis Cost analysis of lymphedema treatment presents a cost calculation of chronic disease. The aim of the study was to evaluate the cost of treatment of lymphedema in health care facilities and in home care by the cost of illness. Costs have been estimated from the perspective of the healthcare provider, insurance perspektive, and patient perspective. In conclusion all three perspectives were compared together. The direct costs that were calculated for a particular health care facilities were derived from hospital statistics. Patient data (out-of-pocket money) was collected by questionnaire survey at the hospital outpatient clinic. By comparing all entry costs for lymphedema, was found that treatment with a device adapted to the home environment would reduce costs not only in the healthcare facility but also the cost of health insurance.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectlymfedém,primární lymfedém,manuální lymfodrenáž,pneumaticá kompresecze
dc.subjectlymphedema,lymphatic drainage,compression therapy,complex decongestive physiotherapy,cost of lymphedemaeng
dc.titleZhodnocení nákladů na léčbu lymfedémucze
dc.titleCost analysis of lymphedema treatmenteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-21
dc.contributor.refereeRogalewiczová Hana
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record