Show simple item record

Assessing the benefits of low dose CT in the diagnosis of Charcot arthropathy

dc.contributor.advisorHospodková Petra
dc.contributor.authorŠtveráková Markéta
dc.date.accessioned2018-03-12T17:41:15Z
dc.date.available2018-03-12T17:41:15Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-695600164305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75024
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo zhodnotit diagnostiku Charcotovy osteoartropatie pomocí jednotlivých zobrazovacích modalit se zaměřením na třífázovou scintigrafii skeletu, ke které je doplněno low dose CT s účelem zhodnotit jeho přínos. Jedním z dílčích cílů bylo stanovit kritéria hodnocení vychytávání radiofarmaka při scintigrafii skeletu, která by jednoznačně odlišila Charcotovu osteoartropatii od osteomyelitidy. Dále byla vypracována analýza nákladové efektivity jednotlivých metod ve vztahu k včasnému záchytu onemocnění. Byly vypracovány procesní mapy prostupu pacienta diagnostickým procesem a metodický postup diagnostiky tohoto onemocnění. Z pohledu zdravotní pojišťovny je nákladově nejefektivnější metodou magnetická rezonance, která je i v zahraniční literatuře označována za zlatý standard.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis was to evaluate the diagnosis of Charcot osteoarthropathy by means of individual imaging modalities focusing on three-phase scintigraphy of the skeleton supplemented with low dose CT in order to evaluate its contribution. One of the partial objectives was to determine the radiopharmaceutical assay criteria for skeletal scintigraphy that would clearly distinguish Charcot osteoarthropathy from osteomyelitis. An analysis of the cost-effectiveness of individual methods in relation to early detection of the disease was also elaborated. Procedural maps of the permeation of the patient were developed by a diagnostic process and a methodical procedure for the diagnosis of this disease. In terms of health insurance, the most cost-effective method is magnetic resonance, which is also referred to as the gold standard in foreign literature.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCharcotova osteoartropatie,zobrazovací metody,low dose CT,HTAcze
dc.subjectCharcot osteoarthropathy,imaging methods,low dose CT,HTAeng
dc.titleZhodnocení přínosu low dose CT při diagnostice Charcotovy osteoartopatiecze
dc.titleAssessing the benefits of low dose CT in the diagnosis of Charcot arthropathyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-22
dc.contributor.refereeDaníčková Kateřina
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record