Show simple item record

The View of Specialised Workplace on the Level of Patient Treatment with Burn Injuries after taking over from Emergency Medical Services

dc.contributor.advisorVeverková Eva
dc.contributor.authorHumpál František
dc.date.accessioned2018-03-12T17:34:43Z
dc.date.available2018-03-12T17:34:43Z
dc.date.issued2017-05-18
dc.identifierKOS-587865227005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74814
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou přednemocniční péče o pacienta s termickým traumatem. Cílem práce je zjistit, zda jsou pacienti přivezení do popáleninového centra posádkami zdravotnické záchranné služby ošetřeni dle doporučeného postupu vydaného Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně. Teoretická část shrnuje důležité znalosti o popáleninách potřebné pro personál poskytující přednemocniční péči. Zaměřena je především na ošetřování popálených pacientů a s tím spojené doporučené postupy. Zvláštní pozornost je věnována faktorům určující závažnost popáleninového traumatu. V praktické části je analyzována výjezdová dokumentace pacientů popáleninové kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kteří byli primárně ošetřeni zdravotnickou záchrannou službou. Dle zmíněného postupu je hodnoceno, zda u pacientů byly provedeny všechny doporučené úkony.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with problematics of pre-hospital care of burn trauma patient. The objective of the work is to determine whether the patients transported to specialised burn centres by emergency medical services are taken care of according to official guidelines published by the Czech Medical Association of Jan Evangelista Purkyně. The theoretical part summarizes all crucial information about burns, necessary for medical staff providing pre-hospital care. It aims mainly towards the treatment of burn trauma patients and recommended procedures related to the issue. A special chapter is dedicated to aspects affecting seriousness of burn trauma. The practical part analyses EMS documentation of patients hospitalised in the burn centre of the University Hospital Královské Vinohrady who were primary treated by emergency medical services. With the official guidelines, it is evaluated whether all recommended procedures were done.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTermický úraz,popáleniny,doporučený postup,přednemocniční neodkladná péče,zdravotnická záchranná službacze
dc.subjectThermal injury,burns,guidelines,pre-hospital emergency care,medical rescue serviceeng
dc.titlePohled specializovaného pracoviště na úroveň ošetření pacientů s popáleninami při převzetí od jednotek zdravotnické záchranné službycze
dc.titleThe View of Specialised Workplace on the Level of Patient Treatment with Burn Injuries after taking over from Emergency Medical Serviceseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-08
dc.contributor.refereePokorný Jan
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record