Show simple item record

Towards to the unproblematic realization of optimisations of preparatory and implementation processesdc.contributor.advisorSvoboda Pavel
dc.contributor.authorVelek Petr
dc.date.accessioned2018-02-09T15:57:12Z
dc.date.available2018-02-09T15:57:12Z
dc.date.issued2018-01-04
dc.identifierKOS-781236340605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74548
dc.description.abstractV této diplomové práci (dále jen "DP") se autor zaměřil na výstavbový proces velkých projektů. Konkrétně práci aplikoval na projekt "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" Nejprve si kladl za cíl popsat historii původní čistírny odpadních vod v Praze a zároveň sepsat důležité údaje k nové vodní lince. Práce byla dále zaměřena na aktuální průběh výstavbových procesů na stavbě a k nim autor navrhnul opatření pro příští velké projekty. Na tato opatření navazuje poslední část diplomové práce. V té si dal autor za cíl pomocí BIM modelu stavby nahlédnout právě na usnadnění pro příští stavby. Popisuje zde jednotlivé disciplíny stavby a pomocí BIM modelu ukazuje, jak by se dal v které oblasti využít.cze
dc.description.abstractThe author focused this thesis on the process of construction of big projects. Specifically is the thesis applied to the project "Complete reconstruction and extension of the Central Wastewater Treatment Plant Prague on Císařský Ostrov". Firstly he set his goal to describe the history of the original wastewater treatment plant in Prague and to write down the important data about the new water line. The thesis was later on focused on the current course of the building processes at the site and to them, the author proposed measures for next big projects. The last part of the thesis follows up these measures. There the author set his goal with the help of BIM model of the construction to look into facilitation for next constructions. He describes here the disciplines of the construction and with the help of BIM model shows, how to use it in various parts.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectÚČOV,BIM,výztuž,beton,změna,informacecze
dc.subjectÚČOV,BIM,reinforcement,concrete,change,informationeng
dc.titleK bezproblémové realizaci optimalizací přípravných a realizačních procesůcze
dc.titleTowards to the unproblematic realization of optimisations of preparatory and implementation processeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVlček Martin
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record