Show simple item record

Database Output Storage Support in PyWPS Framework

dc.contributor.advisorLanda Martin
dc.contributor.authorPišl Jan
dc.date.accessioned2018-01-25T21:48:37Z
dc.date.available2018-01-25T21:48:37Z
dc.date.issued2018-01-14
dc.identifierKOS-597873958305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74438
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je navrhnout rozšíření frameworku PyWPS, jenž by umožnilo využít vzdálené databázové úložiště pro ukládání výstupů jednotlivých procesů. PyWPS je implementace standardu OGC Web Processing Service. Výstupní data jsou momentálně ukládána v souborových formátech na výpočetním serveru, odkud si je klient může stáhnout. Integrace databázového úložiště může zefektivnit přesun výstupních dat ke klientovi i jejich následnou správu. Rozšíření je - stejně jako framework PyWPS - napsáno v programovacím jazyce Python. Jako vhodný databázový systém byl zvolen PostgreSQL, respektive jeho nadstavba PostGIS, která přidává podporu pro geografické objekty. Součástí práce je i předběžný návrh implementace tohoto rozšíření do zdrojového kódu PyWPS.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to design an extension for the PyWPS framework that would enable output data derived from PyWPS processes to be stored in a remote database. PyWPS is an implementation of the OGC Web Processing Service standard. Currently, output data is saved in a standard file format on the server from which the client can download it. Integration of a database output storage can make more effective both transfering data to the client and its further processing and analysis. Like PyWPS, the extension is written in Python. As for the database management system, PostgreSQL and PostGIS were used. PostGIS is an extension that adds support for geographic objects to PostgresSQL. The problem of implementing this extension within the PyWPS source code is, to some extent, also adressed in this thesis.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPyWPS,databáze,Python,GDAL,PostGIScze
dc.subjectPyWPS,databases,Python,GDAL,PostGISeng
dc.titleMožnosti integrace databázového úložiště v rámci frameworku PyWPScze
dc.titleDatabase Output Storage Support in PyWPS Frameworkeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeČepický Jáchym
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record