Show simple item record

Excavation in high overburden and in disturbed rock mass

dc.contributor.advisorPruška Jan
dc.contributor.authorHaba Josef
dc.date.accessioned2018-01-25T21:47:33Z
dc.date.available2018-01-25T21:47:33Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-786211230405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74389
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá specifiky ražby pod vysokým nadložím. Důraz je kladen především na konvenční metody tunelování, specifika kontinuálního způsobu ražby jsou zmíněny jen okrajově. Podrobně jsou vysvětleny vlivy horského tlaku, které se projevují odprysky nebo tlačivostí. Dále v práci popisuji nejpoužívanější klasifikace hornin, které slouží jako podklad pro návrh ražby a numerické modelování. V praktické části se zabývám stanovením odezvy horského tlaku na ražbu pomocí analytického řešení. V práci jsou dále sestaveny numerické modely a metodou konečných prvků stanoveny projevy horninového masivu na tunely ražené v kritických hloubkách.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with specific conditions during excavations under high overburden. It shows these conditions mainly during conventional methods of tunnelig, mechanized methods are mentioned only marginally. It explains the influences of deep excavations as rockbursting and squeezing in details. The thesis further describes most used types of rock mass classifications, which are used for excavation design methods and numerical modelling. The practical part shows rock mass response to deep excavations using analytic methods. Further it shows the influences on tunnel excavation under high overburden in critical depths on designed numerical models. These models are evaluated by using Finite Element Methodeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvysoké nadloží,porušený horninový masiv,horský tlak,tektonická porucha,primární a sekundární napětí horninového masivu,poddajné prvky,NRTM,ADECO-RS,D&B,TM,TBM,Štíty,konvenční ražba,řešení,návrh,porovnáncze
dc.subjectDeep Excavations,High Overburden Pressure,Rockbursting,Rock Squeezing,Conventional Tunneling Methods,Numerical Modelling of Rockburstingeng
dc.titleRažba pod vysokým nadložím a v porušeném horninovém masivucze
dc.titleExcavation in high overburden and in disturbed rock masseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHasík Ota
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record