Show simple item record

Micromechanical study of spruce wooddc.contributor.advisorŠejnoha Michal
dc.contributor.authorKucíková Lucie
dc.date.accessioned2018-01-25T21:45:32Z
dc.date.available2018-01-25T21:45:32Z
dc.date.issued2018-01-04
dc.identifierKOS-781238246305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74309
dc.description.abstractDřevo je přírodní materiál široce využívaný pro stavební konstrukce. Ačkoliv se používá již po staletí, jeho vlastnosti stále nejsou plně prozkoumány. Díky vývoji laboratorních technologií je možné studovat strukturu dřeva a jeho vlastnosti na úrovni nanometrů i nižší. Tato práce poskytuje predikci vlastností dřeva s využitím mikromechanického modelu, založeném na skutečné strukturní stavbě smrkového dřeva. Výpočet je proveden pomocí klasické Self-konzistentní metody, metody Mori-Tanaka a laminační teorie. Pro ověření modelu byla provedena řada laboratorních měření. V rámci práce je také provedeno porovnání s numerickým řešením. Ačkoliv v několika případech vykazovaly vypočtené hodnoty dobrou shodu s těmi naměřenými, je další vylepšení mikromechanického modelu nutné.cze
dc.description.abstractThe wood is a natural material widely used for building constructions. Although it has been used for centuries, its behaviour has not been fully examined, yet. Due to the development of laboratory technologies, it is possible to study the wood composition and its properties at the level of nanometres or lower. This thesis provides prediction of the wood properties using the micromechanical model based on real structural composition of spruce wood. The computation is performed by analytical homogenization methods, using classical Self-consistent scheme, Mori-Tanaka method and lamination theory. The model is supported by several experimental measurements. A comparison with numerical solution is also provided. Although, in some cases the calculated values were in good accordance with those measured, further development of the micromechanical model is still necessary.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsmrk,mikrostruktura dřeva,mikromechanická homogenizace,mechanické vlastnosti,součinitel difuze vodní páry,součinitel teplotní vodivosticze
dc.subjectSpruce,Wood microstructure,Micromechanical homogenization,Mechanical properties,Moisture diffusion coefficient,Coefficient of thermal conductivityeng
dc.titleMikromechanická studie smrkového dřevacze
dc.titleMicromechanical study of spruce woodeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSýkora Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record