Show simple item record

Studies and design of water mist sprinkler system on building museum of steamsail in Praguedc.contributor.advisorKoubková Ilona
dc.contributor.authorBukovjan Marek
dc.date.accessioned2018-01-25T21:40:29Z
dc.date.available2018-01-25T21:40:29Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-781235069705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74110
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce jsou dvě základní části. V první části je zpracován návrh mlhového stabilního hasicího zařízení na budovu muzea paroplavby v Praze dle technické normy ČSN P CEN/TS 14972. Projekt je ve stupni dokumentace pro stavební povolení, kde jsou řešeny rozvody systému, včetně návrhu jejich dimenzí a zařízení, která jsou součástí mlhové soustavy. Druhá teoretická část se zabývá vodní mlhou v požární ochraně. Předmětem této části je studie mlhového hasicího zařízení.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis divide in two basic parts. In the first part, is processed the design of water mist sprinkler system on building museum of steamsail in Prague according the Czech standard ČSN P CEN/TS 14972. The project is in the stage of documentation for building permit, where are solved pipes of the system with design of its dimensions and equipment of water mist sprinkler system. The second theoretical part deals with water mist in fire protection. The subject of this part is a study of water mist sprinkler system.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAktivní požární ochrana,hašení požáru,samočinné hasicí zařízení,vodní mlha,sprinkler,hasicí schopnost,návrh mlhového stabilního hasicího zařízení,muzeumcze
dc.subjectActive fire safety system,firefighting,sprinkler system,water mist,sprinkler,extinguishing ability,design of water mist sprinkler system,museumeng
dc.titleStudie a návrh stabilního hasicího zařízení mlhového na budovu muzea paroplavby v Prazecze
dc.titleStudies and design of water mist sprinkler system on building museum of steamsail in Pragueeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePechová Pavla
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record