Show simple item record

Movie Subtitles Matching Based on Audio Fingerprinting

dc.contributor.advisorŠimeček Ivan
dc.contributor.authorJavůrek Jakub
dc.date.accessioned2018-01-25T21:36:45Z
dc.date.available2018-01-25T21:36:45Z
dc.date.issued2018-01-10
dc.identifierKOS-695599650305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73970
dc.description.abstractPráce se zabývá časováním filmových titulků pomocí otisků získaných ze zvukové stopy. Součástí je analýza existujících titulkových formátů a problémů s jejich synchronizací s videem, popis existujících řešení těchto problémů a návrh formátu, ve kterém jsou titulky časovány primárně pomocí zvukových otisků. K tvorbě a porovnávání zvukových otisků je použita technologie Waveprint. Práce se dále zabývá akcelerací tvorby otisků na GPU pomocí CUDA. Výstupem je jednoduchý video přehrávač, který umožňuje přehrávat video společně s navrženým titulkovým formátem. V závěru se práce věnuje možnostem použití tohoto formátu pro promítání titulků souběžně s filmovou projekcí.cze
dc.description.abstractThis thesis addresses movie subtitles matching using audio fingerprints. It consists of analysis of existing subtitle formats and problems that can be encountered when synchronizing them with video and description of existing solutions to these problems. The thesis proposes a subtitle format which, instead of timecode, uses audio fingerprints primarily. To create and compare these fingerprints, Waveprint technology is used. This thesis also deals with accelerating the fingerprint creation on the GPU using CUDA. Source codes for a simple video player, capable of displaying subtitles in the proposed subtitle format are included. The thesis also contains analysis how to use this format when displaying subtitles with cinema movie projection simultaneously.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecttitulky,tvorba zvukových otisků,Waveprint,CUDA,synchronizacetitulkůcze
dc.subjectsubtitles,audio fingerprinting,Waveprint,CUDA,subtitle synchronizationeng
dc.titleZobrazování filmových titulků na základě otisků zvukové stopycze
dc.titleMovie Subtitles Matching Based on Audio Fingerprintingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSloup Jaroslav
theses.degree.disciplinePočítačové systémy a sítěcze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record